Ukategorisert

Ytringsfriheten utvides

NRK melder at Stortinget imorgen vil vedta at flaggbrenning nå blir tillatt i Norge, av hensyn til ytringsfriheten.

NRK refererer til at et forbud mot å brenne andre lands flagg vil bli fjernet. Vi går ut fra at det er flaggbrenning generelt som nå blir tillatt. En slik gradering av verdien på flagg vil være meningsløs.

Det var Otto Jespersens brenning av det amerikanske flagget i et TV-program som er utgangspunktet for at forbudet nå fjernes.

Liberaleren omtalte saken da flaggbrenningen skjedde, og mente at Jespersens manglende forsvar for egen gjerning var helt håpløs. Jespersen ble anmeldt, men riksadvokaten henla anmeldelsen.

For oss er dette en helt selvfølgelig del av ytringsfriheten. Personlig har jeg ingen spesielle følelser hverken for det ene eller det andre tøystykket. For et flagg er nemlig kun et stykke tøy mef forskjellige farver og mønstre, som vekker emosjoner når det vises for publikum. Dette tøystykket blir ofte et symbol på landet, dets historie, viktige begivenheter, eller egenskaper landet flagget symboliserer oppfattes å ha. Som historieinteressert kan flagg derimot være interessant som symbol på hendelser i det enkelte lands historie.

I Norge er flagget, som så mye annet i vår historie, resultat av et stortingsvedtak.

For Liberaleren er det et tegn på utvidet ytringsfrihet når forbudet mot å brenne flagg fjernes.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer