Ukategorisert

Vestfold og Telemark FrP mot direktivet

Fylkeslagene til FrP i Telemark og Vestfold har begge vedtatt resolusjoner mot datalagringsdirektivet på sine årsmøter. Les begge resolusjonene her.

Til årsmøtet i Telemark FrP var det stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Kåre Fostervold som foreslo resulsjonen.

Følgende ble vedtatt:

«SIER NEI TIL OVERVÅKNING!

EUs datalagringsdirektiv må avvises, direktivet medfører et kraftig inngrep i enkeltmenneskets privatliv. Enkeltmenneskets rett til privatliv og personlig integritet må respekteres som en grunnleggende rettighet. Fravær av overvåkning er vesentlig i den enkeltes velferd og Telemark FrP ønsker en lovgivning som i sterk grad ivaretar personvernet.

En eventuell implementering av EUs datalagringsdirektiv vil få konsekvenser for den grunnleggende retten til å kommunisere anonymt. Telemark FrP er derfor bekymret for at en eventuell norsk godkjenning av dette direktivet vil gripe inn i både ytringsfriheten og personvernet.

Telemark FrP støtter bekjempelse av terror og kriminalitet også ved hjelp av moderne teknologi. Likevel kan ikke denne kampen bli en kamp der alle lovlydige borgere behandles som kriminelle og terrorister.

Mens vi venter på Personvernkommisjonens rapport bør man gå i mot alle forslag som innebærer ytterligere svekkelse av Personvernet. Telemark FrP ber derfor stortingsgruppa å nedlegge veto mot innføringen av EUs datalagringsdirektiv som vil pålegge Norge å lagre datainformasjon bl.a. telefonsamtaler, internettbruk osv. i inntil 2 år.»

Vestfold FrPs resolusjon
På årsmøtet i Vestfold FrP var det partiets 2.nestrformann og ordfører i Tønsberg Per Arne Olsen som var forslagsstiller, sammen med stortingsrepresentantene Per Ove Width og Anders Anundsen.

Den vedtatte resolusjonen:

«VETO MOT DATALAGRINGSDIREKTIVET!

EUs datalagringsdirektiv vil pålegge Norge og norske myndigheter å lagre all datainformasjon, telefonsamtaler, e-poster, internettbruk mv i inntil 2 år. Årsmøtet i Vestfold FrP mener EUs datalagringsdirektiv vil svekke personvernet og fjerne individets grunnleggende rett til overvåkingsfri kommunikasjon mellom mennesker som ikke har noe kriminelt fore. Datalagringsdirektivet legger opp til å behandle alle nordmenn som mistenkte kriminelle og systemet vil ligge åpent for misbruk av offentlige myndigheter og kriminelle hackere.

Enkeltmenneskets rett til privatliv og personlig integritet må respekteres som en grunnleggende rettighet. Fravær av overvåkning er vesentlig i den enkeltes velferd og årsmøtet i Vestfold FrP ønsker en lovgivning som i sterk grad ivaretar personvernet.

En eventuell implementering av EUs datalagringsdirektiv vil få konsekvenser for den grunnleggende retten til å kommunisere anonymt. Årsmøtet i Vestfold FrP er derfor bekymret for at en eventuell norsk godkjenning av dette direktivet vil gripe inn i både ytringsfriheten og personvernet.

Årsmøtet i Vestfold FrP støtter bekjempelse av terror og kriminalitet også ved hjelp av moderne teknologi. Likevel kan ikke denne kampen bli en kamp der alle lovlydige borgere behandles som kriminelle og terrorister. Årsmøtet i Vestfold FrP ber derfor stortingsgruppen fremme forslag om at det legges ned veto mot innføring av EUs datalagringsdirektiv.»

Forslagsstillere med tyngde
Både Bård Hoksrud og Anders Anundsen er tidligere formenn i Fremskrittspartiets Ungdom, mens Per Ove Widt er FrPs medlem av Stortingets forsvarskomite.

Liberaleren har tidligere omtalt at Hordaland FrP vedtok en tilsvarende resolusjon. Da var stortingsrepresentant Arne Sortevik forslagsstiller. Det er altså ikke helt vanlige delegater som er forslagsstillere, men altså folk fra stortingsgruppen og partiledelsen.

Liberaleren omtalte Per Arne Olsen nærmere da han ble innstilt som nestformann i FrP. Også Olsen har bakgrunn fra ungdomsorganisasjonen, som generalsekretær under formennene Pål Atle Skjervengen og Tor Mikkel Wara.

FrPs medlemmer i Vestfold og Telemark er naturligvis hjertelig velkomne til å delta i Liberalerens epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov.

Påvirk beslutningstagerne på Stortinget og i regjeringen!

Mest lest

Arrangementer