Ukategorisert

Senterpartiet snur

Det kan bli gjennomført en forsøksordning der 16-åringer får stemme ved lokalvalg.

Det er VG som melder at kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa foreslår å senke alderen for å stemme i enkelte kommuner som en forsøksordning ved kommunevalget i 2011. Meningen er å øke interessen for valg blant de unge. Statsråden ønsker å gi de tre kommunene som søkte i 2007, men som fikk avslag, muligheten til å prøve ut ordningen i 2011.

Liberaleren mente regjeringen bommet da kommunene fikk avslag på sine søknader foran valget i 2007.

For Liberaleren er det naturlig at 16-åringer skal få benytte stemmeretten ved valg, alle valg. Mange under 18 år betaler i dag skatt, en del blir satt i fengsel, de kan sitte i råd og utvalg og de benytter seg av tilbud som er i regi av velferdsstaten. Det er naturlig at så mange som mulig får påvirke samfunnsutviklingen. Stemmeretten er blant demokratiets mest grunnleggende borgerrettigheter. Når borgerne gjennom valg utpeker de som skal styre landet, understreker dette det grunnleggende prinsipp om at all makt utgår fra folket.

Liberalerens skribent Bent Johan Mosfjell, har kommentert stemmeretten. Konklusjonen er at mange bør miste stemmeretten, fordi Mosfjell ønsker et systemskifte med en veldig liten eller ingen stat. Også denne artikkelen anbefales på det sterkeste. Artikkelen forklarer godt hvorfor Liberalerens skribenter er skeptiske til politikere og til det sosialdemokratiske systemet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer