Ukategorisert

Arbeidsinnvandring = sosial dumping?

Det er ikke ofte Liberaleren er like imponert over fagforeningenes kamp for egne særinteresser under dekke av mer honnørpregede begreper. Idag vil vi likevel få fremheve Jonas Bals i Oslo Bygningsarbeiderforening. Han mener fagbevegelsens holdning til arbeidsinnvandring preges av et snevert nasjonalt perspektiv.

Det er i et intervju med Klassekampen at Jonas Bals, ombudsmann for baltiske bygningsarbeidere i Oslo, kommenterer debatten om sammenhengen mellom arbeidsinnvandring og sosial dumping; den har provosert mange østeuropeiske bygningsarbeidere.

Bals mener at mange på venstresiden har åpenbart glemt arbeiderbevegelsens internasjonalistiske grunnlag, og mener det er behov for nye holdninger til arbeidsinnvandring.

Klassekampen opplyser at Bals har bakgrunn fra anarkosyndikalistiske miljøer. Han er mer opptatt av å sikre arbeidsinnvandrere rettigheter enn å hindere dem i å komme til Norge. Bals’ løsning er å organisere arbeiderne, fremfor å stenge dem ute. Selv om Bals langt fra er noen liberalist, er det mange gullkorn å finne i intervjuet med Klassekampen.

Liberaleren har flere ganger satt søkelys på hvordan fagbevegelsen er mer opptatt av egne særinteresser enn av internasjonal solidaritet. Blant annet 01.mai 2007. Vi har slått fast at solidariteten forsvant (01.mai 2003), i 2005 måtte vi spørre om hvilken dag det var, og i 2006 var det nettopp holdningen til arbeidsinnvandring i fagbevegelsen vi tok for oss på arbeidernes internasjonale solidaritetsdag.

Utspillet til Bals kommer ca 6 uker før 01.mai skal markeres. Det er sannsynligvis for sent til å skape grunnlag for at bannere med mer internasjonalt orientert solidaritet skal erstatte de vanlige med nasjonale særinteresser. Men kanskje neste år?

Mest lest

Arrangementer