Ukategorisert

Arbeidsinnvandring = sosial dumping?

Det er ikke ofte Liberaleren er like imponert over fagforeningenes kamp for egne særinteresser under dekke av mer honnørpregede begreper. Idag vil vi likevel få fremheve Jonas Bals i Oslo Bygningsarbeiderforening. Han mener fagbevegelsens holdning til arbeidsinnvandring preges av et snevert nasjonalt perspektiv.

Det er i et intervju med Klassekampen at Jonas Bals, ombudsmann for baltiske bygningsarbeidere i Oslo, kommenterer debatten om sammenhengen mellom arbeidsinnvandring og sosial dumping; den har provosert mange østeuropeiske bygningsarbeidere.

Bals mener at mange på venstresiden har åpenbart glemt arbeiderbevegelsens internasjonalistiske grunnlag, og mener det er behov for nye holdninger til arbeidsinnvandring.

Klassekampen opplyser at Bals har bakgrunn fra anarkosyndikalistiske miljøer. Han er mer opptatt av å sikre arbeidsinnvandrere rettigheter enn å hindere dem i å komme til Norge. Bals’ løsning er å organisere arbeiderne, fremfor å stenge dem ute. Selv om Bals langt fra er noen liberalist, er det mange gullkorn å finne i intervjuet med Klassekampen.

Liberaleren har flere ganger satt søkelys på hvordan fagbevegelsen er mer opptatt av egne særinteresser enn av internasjonal solidaritet. Blant annet 01.mai 2007. Vi har slått fast at solidariteten forsvant (01.mai 2003), i 2005 måtte vi spørre om hvilken dag det var, og i 2006 var det nettopp holdningen til arbeidsinnvandring i fagbevegelsen vi tok for oss på arbeidernes internasjonale solidaritetsdag.

Utspillet til Bals kommer ca 6 uker før 01.mai skal markeres. Det er sannsynligvis for sent til å skape grunnlag for at bannere med mer internasjonalt orientert solidaritet skal erstatte de vanlige med nasjonale særinteresser. Men kanskje neste år?

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Simen Eide
14 years ago

Fra klassekampen:
«De som stort sett har blitt rammet av overgangsreglene [for å forhindre fri flyt i EU] er disse arbeiderne selv. For å få fornyet oppholdstillatelse må man kunne dokumentere ordnete arbeids- og lønnsvilkår. Det er det mange av dem som ikke har hatt. I de tilfellene der sosial dumping av ulik type har blitt avslørt er det arbeidsfolkene som har endt opp med å bli straffet»

En klok mann. Slike krefter trenger venstresiden flere av 🙂

Ronny
14 years ago

Jeg mener det ser ut som om Bals angriper en karikatur av venstresidas, og spesielt Rødts politikk. Det som overrasket meg mest med artikkelen, er at Bals framstiller det som om venstresida er motstandere av å organisere utenlandske arbeidere, når det hele veien har vært en viktig del av venstresidas strategi. Jeg savner et mer gjennomtenkt og nyansert utspill, hvor man BÅDE tar høyde for internasjonalismen som venstresida må ha med seg, men OGSÅ har med seg en maktanalyse, som sier at det er vesentlig HVORDAN og på hvilke premisser denne internasjonaliseringa foregår. Det er åpenbart at arbeidskjøpere vil bruke… Read more »

Lars K. E. Lien
Lars K. E. Lien
14 years ago

Det å være imot at mennesker føler seg tvunget til å flytte av økonomiske årsaker er like produktivt som å være imot snø, og det bærer dessverre både Attac og sosialistene preg av. Vi ønsker det samme — global utjevning. Det kan ikke skje dersom vi ikke fjerner tollbarrierer og lar fattige land arbeide seg ut av fattigdommen. Det kan ikke skje dersom vi subsidierer korrupte myndigheter. Det kan ikke skje dersom vi ikke tar ansvar og krever lover mot korrupsjon og lover for gjennomsiktlighet i land som skal motta vår støtte. Det kan ikke skje uten migrasjon. Alt dette… Read more »

Weedar
Weedar
14 years ago

Ronny: Vårt økonomiske system er bygget på naturen. Økonomi er ikke magi. Vi kan ikke vedta en annen type økonomi og tro at det magisk vil gjøre at alle får det de trenger. Var det slik, ville vi aldri ha opplevd nedgangstider. Dersom jeg forstår deg rett, sier du at vi i stedet for å la konkurranse fra utlandet presse våre lønninger ned, må de få høyere lønninger (bedre betingelser) i eget land. Spørsmålet er: Hvorfra skal de verdiene komme i deres egne land, som brukes til å øke lønningene deres? De kan trykke opp mer valuta, med inflasjon som… Read more »

Morten
Morten
14 years ago

Jonas Bals er en ærlig friskus som setter fingern på noe, nesten ingen andre vil stikke nesa si borti. Han gjør et viktig personlig «offer» ved å sette seg i selv i fagbevegelsens skuddlinje. Dagens flower synes jeg han kan få 🙂 Debatten er viktig, men det ser ikke ut til at LO eller AP er villige til å ta denne ennå. Når dette området ikke skaper politisk opposisjon taper vi alle på lang sikt. Vi får ingen debatt og mister politisk press fra grassrota. Frp og AP deler her felles interesse av en sterkt begrenset arbeidsinnvandring. Dette handlingslammer det… Read more »

Statlige arbeidsplasser
Statlige arbeidsplasser
14 years ago

Spesiellt har Autorisasjonskontoret for helsepersonell gjort det mer og mer vanskelig å få inn f.eks. sykepleiere til Norske sykehus og sykehjem. Tiden for saksbehandling steg utrolig fort fra ca. to mnd. til mer enn ett år, samtidig som ansatte fra Autorisasjonskontoret reiste rundt i forskjellige andre land og hadde «samtaler» med myndigheter ang. «arbeidsinnvandring» til Norge. Er norske myndigheter korrupt eller??

Kalle

Fra arkivet