Ukategorisert

Forbud mot kjøp av sex i Norge og i utlandet

Regjeringen fremmet i dag et lovforslag om å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester i Norge og i utlandet. Loven, hvis den blir vedtatt, vil gi politiet adgang til å pågripe, fengsle, ransake, samt overvåke og avlytte samtaler med samtykke fra en av samtalepartene.

Det er ikke overraskende at forslaget kommer. Saken har vært på høring, og regjeringens intensjoner har vært et forbud mot kjøp av sex.

Regjeringen ønsker bøter eller fengsel inntil seks måneder som straff for den som skaffer seg seksuell omgang eller handling mot vederlag. Med seksuell omgang menes for eksempel samleie, fysisk berøring mellom blottede kjønnsdeler, ensidig eller gjensidig masturbasjon. Seksuell handling kan være beføling av en annens kjønnsorganer eller bryster.

Hvis noen skulle få fengsel i seks måneder for en frivillig avtale mellom to eller flere voksne personer, vil det være et statlig overgrep mot den som blir puttet i fengsel.

Regjeringen mener vederlagets form er uten betydning, og kan være penger, gjenstander eller liknende. Det betyr i praksis at det i fremtiden kan bli ulovlig å spandere drinker på byen, for så å havne i samme seng når natten kommer. Ironisk nok kan en stor del av Norges befolkning bli forbrytere dersom regjeringen får tilsutning for lovforslaget.

Liberaleren er imot en lov på dette området. Vi forsvarer eiendomsrettigheter, og retten til å inngå frivillige avtaler. Det er ting som tyder på at et forbud ikke fungerer, noe som kan bevises i Sverige. Menneskehandel er allerede ulovlig, og forslaget fra Knut Storberget vil ikke hjelpe kvinner som lever som slaver.

Den mest positive i dag er stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen, SV. Hun har en annen innfallsvinkel enn Liberaleren, men ønsker ikke at Stortinget skal vedta forslaget fra regjeringen. Ifølge Nettavisen mener Thorkildsen at Stortinget ikke kan vedta loven før alle andre hjelpetiltak for de prostituerte er på plass. Hennes utspill viser at regjeringen ikke har full ryggdekning i regjeringspartiene for forslaget som ble presentert på en pressekonferanse i dag.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer