Ukategorisert

Ulovlig?

Liberaleren er imot offentliggjøring av skattelistene. Dagens regler kan være i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

På oppdrag fra Skattebetalerforeningen har advokat Kyrre Eggen, spesialist på europeiske menneskerettigheter, sett på hvorvidt offentliggjøringen av skattelistene er i tråd med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som også er bindende for Norge.

Advokatens konklusjon er at offentliggjøringen av skattelister etter dagens regler, hvor det ikke eksisterer noen skranker for elektronisk publisering av samlede skattelister, vil kunne innebære en krenkelse av EMK art 8, skriver Skattebetalerforeningen på sitt nettsted.

Skattebetalerforeningen vil tilbake til ordningen som Samarbeidsregjeringen innførte, at listene skal ligge ute i 3 uker. Likevel nok tid til å kopiere det meste av det en ønsker å vite om familie, venner og uvenner, naboer og andre man måtte ønske å grafse i privatlivet til.

En undersøkelse fra 2007 viste at kun et mindretall av borgerne støtter offentliggjøring av skattelistene.

Mest lest

Arrangementer