Ukategorisert

Reaksjoner fra VG Nett

Espen Egil Hansen, ansvarlig redaktør i VG Multimedia A/S, mener NRKs annonsesalg undergraver legitimiteten til NRK-lisensen. Han sier til Liberaleren at det er betenkelig at Stortinget på den ene siden krever en ekstraskatt for å finansiere NRKs virksomhet og på den andre lar NRK konkurrere i det kommersielle markedet.

Tidligere i dag undersøkte Liberaleren annonsemengden på NRK.no, og sammenlignet reklamemengden med det VG har på sitt nettsted. Konklusjonen er at NRK er en stor aktør på reklame.

Espen Egil Hansen har vært ansvarlig redaktør i VG Nett i syv dager, men til tross for kort tid i jobben har han, forståelig nok, sterke meninger om dette. Liberaleren spurte redaktøren om hvor tøft det er å konkurrere med NRK?

–Dette kan åpenbart skape ubalanse i et marked som allerede er presset. Selv om VG Nett har en god økonomi ser vi at en rekke andre nettsteder med redaksjonell forankring nå sliter. Aftenpostens nettvirksomhet gikk med underskudd i første kvartal, dagbladet.no hadde bare så vidt hode over vann i samme periode, og Nettavisen har måttet gå til oppsigelser, sier Hansen.

Politikerne må på banen
Espen Egil Hansen ønsker at politikerne skal velge. Enten må NRK lisensen avvikles og NRK må konkurrere på lik linje, eller så må de velge den danske modellen hvor de holder seg helt borte fra kommersiell virksomhet.

–Vi skal huske at nettavisene i Norge ikke har noen form for subsidier eller beskyttelse fra Stortinget. Etermediene har konsesjonsbeskyttelse, avisene har pressestøtte og momsfritak mens nettavisene lever i den ville vesten hvor det kun er den sterkestes rett som gjelder. For oss handler dette om vår mulighet til å finansiere kvalitetsjournalistikk i framtiden, sier Hansen.

Liberaleren gjør oppmerksom på at det finnes politikere som vil endre systemet. Unge Høyre vedtok blant annet en resolusjon på landsmøtet der organisasjonen krever salg av NRK.

Tags:

Mest lest

Arrangementer