Ukategorisert

Reaksjoner fra VG Nett

Espen Egil Hansen, ansvarlig redaktør i VG Multimedia A/S, mener NRKs annonsesalg undergraver legitimiteten til NRK-lisensen. Han sier til Liberaleren at det er betenkelig at Stortinget på den ene siden krever en ekstraskatt for å finansiere NRKs virksomhet og på den andre lar NRK konkurrere i det kommersielle markedet.

Tidligere i dag undersøkte Liberaleren annonsemengden på NRK.no, og sammenlignet reklamemengden med det VG har på sitt nettsted. Konklusjonen er at NRK er en stor aktør på reklame.

Espen Egil Hansen har vært ansvarlig redaktør i VG Nett i syv dager, men til tross for kort tid i jobben har han, forståelig nok, sterke meninger om dette. Liberaleren spurte redaktøren om hvor tøft det er å konkurrere med NRK?

–Dette kan åpenbart skape ubalanse i et marked som allerede er presset. Selv om VG Nett har en god økonomi ser vi at en rekke andre nettsteder med redaksjonell forankring nå sliter. Aftenpostens nettvirksomhet gikk med underskudd i første kvartal, dagbladet.no hadde bare så vidt hode over vann i samme periode, og Nettavisen har måttet gå til oppsigelser, sier Hansen.

Politikerne må på banen
Espen Egil Hansen ønsker at politikerne skal velge. Enten må NRK lisensen avvikles og NRK må konkurrere på lik linje, eller så må de velge den danske modellen hvor de holder seg helt borte fra kommersiell virksomhet.

–Vi skal huske at nettavisene i Norge ikke har noen form for subsidier eller beskyttelse fra Stortinget. Etermediene har konsesjonsbeskyttelse, avisene har pressestøtte og momsfritak mens nettavisene lever i den ville vesten hvor det kun er den sterkestes rett som gjelder. For oss handler dette om vår mulighet til å finansiere kvalitetsjournalistikk i framtiden, sier Hansen.

Liberaleren gjør oppmerksom på at det finnes politikere som vil endre systemet. Unge Høyre vedtok blant annet en resolusjon på landsmøtet der organisasjonen krever salg av NRK.

Tags:

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Norge som føderal republikk?Norge som føderal republikk?
  Norge er et parlamentarisk demokrati, men dét var ikke hva grunnlovsfedrene så for seg.
 • Norge – verdens beste land å bo i?Norge – verdens beste land å bo i?
  Vi hører det en gang i året i mediene. Norge er verdens beste land å bo i. FN sier det, får vi høre. Men sier FN virkelig dette?
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
  Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
 • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
  Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
 • For mye folk er ikke problemetFor mye folk er ikke problemet
  Glem befolkningsveksten. Problemet er for lite og for dyr energi. Og Paul Ehrlich.
 • Nordmenn minst liberalistiske på to tiårNordmenn minst liberalistiske på to tiår
  Høyresiden må ta hovedansvaret for at nordmenn er blitt mer positive til statlig innblanding og reguleringer og mer negative til privatisering.