Ukategorisert

Barn skal plukke ut barneombud

Dersom Barneombudet får tilslutning for forslaget, vil det sikkert ikke bli like kaotisk som det var da dagens regjering ansatte barneombud. Det forteller det meste om dagens regjering.

Liberaleren skrev om farsen i februar 2008. Det ble etter hvert en vanvittig historie om Manuela Ramin-Osmundsen, Anne Lise Ryel, Ida Hjort Kraby, Jens Stoltenberg & co. Denne regjeringen har gjort mye rart, men barneombudsaken må stå på tabbelisten til Jens Stoltenberg.

Barneombudet har i et høringssvar ønsket en ny rekrutteringsprosess i fremtidige utnevnelser av Barneombudet. Ombudet ønsker en bredere rekrutteringsprosess enn dagens, der et panel bestående av fagfolk/forskere, representanter for barne- og ungdomsorganisasjoner, ungdom og representanter for regjering/partier sammen går gjennom søkerlister, gjennomfører intervju og innstiller aktuelle kandidater. Barn og ungdommer skal ikke ansette barneombud, men ha medbestemmelse i ansettelsesprosessen.

Forslaget fra Barne- og likestillingsdepartementet går ut på at Barneombudet skal utnevnes for en åremålsperiode på seks år uten mulighet til gjenoppnevning.

Det vil ikke være overraskende om regjeringen og opposisjonen ønsker en ny modell for utnevnelse av ombud. Kaoset som hersket da Reidar Hjermann ble reengasjert, var uverdig.

Liberaleren er motstander av et skattefinansiert barneombud.

Mest lest

Arrangementer