Ukategorisert

Derfor går jeg i Marihuanamarsjen 02.mai

Nylig nevnte Liberaleren at årets marihuanamarsj går av stabelen imorgen, på flere steder i landet. Vi kontaktet NORMAL og ba om å få vite hvordan programmet for dagen ser ut. Her finner du detaljene, og parolene -som viser vilje til et oppgjør med dagens feilslåtte narkotikapolitikk.


Vi fikk dette programmet fra NORMAL, med beskjed om at klokkeslettene er «veiledende», bortsett fra oppstartstidspunktet:

15.00 Oppmøte, Youngstorget (Musikk)
15.30 Velkommen v/NORMAL og appell ved FHN
16.00 Demonstrasjonstog til Kontraskjæret
16.30 Musikk og avslapping på Kontraskjæret
18.00 Arrangementet (og musikken) avsluttes.

Oversikt over steder det er arrangement i forbindelse med årets marsj:

Oslo 15.00 Youngstorget Kontraskjæret
Stavanger 15.00 Torget Torget
Bergen 15.00 Torgallmenningen Nordnesparken («Totempelen»)
Trondheim Avlyst

På hjemmesiden kan du finne følgende slagord på løpeseddelen (som du kan laste ned selv, kopiere og spre til flest mulig):

Gresset er grønnere på den andre siden!

Fjern profitten til de kriminelle!

Legaliser og reguler cannabis i dag!

Jeg deltok i marsjen ifjor, og omtalte arrangementet her.

Jeg skal efter planen gå i marsjen også iår, selv om arrangørene ikke har klart å få til et bredere opplegg rundt arrangementet.

«Gresset er grønnere på den andre siden!»
kan forstås som en oppfordring til å bruke marihuana, men det kan like gjerne ses på som en forhåpning om at samfunnet vil bli et bedre sted hvis dagens feilslåtte narkotikapolitikk legges om. Helseminister Bjarne Håkon Hanssen har vært modig nok til å tenke nytt, og fått kritikk fra mange hold, bl.a fra partiet som denne helgen holder landsmøte.

Det offisielle Norge holder fast (enn så lenge) ved illusjonen om et narkotikafritt samfunn, selv om Norges grenser aldri kan stenges hermetisk for smugling av narkotika. Politiet klarer ikke engang å hindre at det også her til lands blir produsert narkotika for salg. Ikke engang om halve befolkningen får jobbe i politiet og tollvesenet vil man klare å hindre omsetning og bruk av narkotika.

Illusjonen om et narkotikafritt samfunn bør oppgis, en gang for alle!

Ta i tillegg med i betraktning at både cannabis og morfin brukes i behandling av pasienter med alvorlige sykdommer, som smertestillende midler. Dessuten brukes nå metadon, subutex og andre tilsvarende stoffer i behandlingen av narkotikamisbrukere. Hvilke alternativer ville man brukt hvis morfin, metadon, subutex etc ble fjernet fra all medisinsk behandling i Norge? (Cannabis er såvidt meg bekjent ikke ibruk til dette formålet i Norge, men korriger meg gjerne hvis jeg tar feil).

De som sliter med det største misbruket har lavest livskvalitet. Narkotika inntas under broer og i portrom, og i noen tilfeller helt åpent i det offentlige rom. Ofte brukes urene sprøyter, noe som øker faren for å bli smittet av farlige sykdommer. Narkomane bor under åpen himmel, eller må ta til takke med kommunale hospitser. For disse menneskene finnes det ingen verdighet i livet de lever. De lever, men det er også alt. De er fattige materielt sett, og sliter med å holde seg i live.

Men KrF, som under landsmøtet kritiserer regjeringens fattigdomssatsning vil ikke endre narkotikapolitikken. De vil stenge sprøyterommene. Denne gruppen fattige finner altså ikke nåde for det fattigdomsbekjempende KrF.

En endring av narkotikapolitikken vil gjøre «gresset grønnere på den andre siden» for de mest avhengige narkotikamisbrukerne. Hvis de lever så lenge at Bjarne Håkon Hanssen rekker å legge om politikken.

Fjern profitten til de kriminelle!
er slagordet som oppsummerer hva som må gjøres med smuglingen av narkotika, og de som styrer smugling og omsetning. Idag er det de narkomane som må ta støyten. Som en del av det usle livet de må leve (se over) inkluderes hva de narkomane må gjøre for å skaffe seg narkotika. Ran, innbrudd, tyveri og overfall for å skaffe noe som kan selges, slik at man får tak i kontanter. Pengene brukes til å kjøpe dagens dose narkotika. Å bruke narkotika er kriminelt i seg selv, men de narkomane er «tilleggskriminelle» ut over bruken av narkotika; de må begå kriminelle handlinger for å skaffe seg penger til å kjøpe narkotika. Når lovens lange arm får tak i dem straffes de narkomane ikke bare for å bruke narkotika, men for de andre kriminelle handlingene de begår.

Å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika vil både lette presset på de narkomane. De slipper å være redde for å bli arrestert for sin narkotikabruk. Politiets, domstolenes og fengslenes resurser kan brukes på annet enn personer som har brukt narkotika.

Det er bakmennene som er problemet. De som sender avgårde de store partiene med narkotika over grensene. De som organiserer og gjennomfører smuglingen. Politiets ressurser kan brukes til å stanse smuglingen og til å jakte på bakmennene. Men det vil likevel være en vanskelig oppgave. Å avkriminalisere bruk og besittelse (til eget bruk) er ikke nok.

Legaliser og reguler cannabis i dag!
Et stort problem i myndighetenes holdning til narkotika er at alle former for narkotika puttes i én bås, det settes et forbudsskilt ved siden av, og den «tyngste» narkomane (gjerne filmet på Plata i Oslo, eller under en bro) holdes opp som skrekkeksempelet på hvordan du vi bli om du i det hele tatt prøver. Og prøver du noe, er det sannsynligvis cannabis. Enten i form av sigaretter eller pipe.

Det finnes mange ulike typer narkotika, med svært forskjellig virkning. Når du våkner opp dagen efter festen, og cannabisrusen har gitt seg, vil du finne ut at du ikke har arr, blåmerker eller uren hud som følge av sigaretten eller pipen du tok noen drag av kvelden før. Du har heller ikke knekk i knærne og snøvlete tale. Du våkner (forhåpentligvis) heller ikke opp på Plata eller under en bro. Mest sannsynlig i egen eller en annens seng. Når du så enkelt avslører myndighetenes «informasjon» som ren skremselspropaganda kan det godt hende du prøver igjen. Og mister samtidig respekten for myndighetene. Om du noen gang har vært i besittelse av den.

Hvis bruk av cannabis ble legalisert, og bruken regulert (aldersgrense, utsalgssteder) ville smuglerne mistet fortjenesten. Hvem gidder å bruke tid, krefter og penger på noe de ikke tjener penger ? Når de er i «bransjen» for nettopp å tjene penger? Sannsynligvis svært få.

NORMAL mener cannabis ikke kan likestilles med andre typer narkotika. Jeg er helt enig.

Men jeg vil sannsynligvis gå lenger enn NORMAL. For jeg mener at bruk av narkotika generelt bør avkriminaliseres. De som er misbrukere og har helseproblemer pga. narkotika må få tilbud om behandling. Frivillig. Utdeling av heroin, metadon, subutex vil ødelegge markedet fullstendig for bakmennene og smuglerne.

Idag brukes det langt større ressurser på politi, domstoler og fengsler enn på rusavvenning. Institusjoner for rusavvenning, utdeling av ulike former for narkotika, bedre helsekontroll, tilbud om bolig og arbeid er en langt bedre måte å bruke ressursene på, enn på politi og fengsler. De narkomane vil få et mer verdig liv, og bedre livskvalitet.

Et land hvor narkotika er legalisert og fokus er på å bedre de narkomanes liv vil være lite attraktivt for smuglere og deres organisasjoner. Når narkomane ikke trenger å begå (andre) kriminelle handlinger for å finansiere sitt misbruk, vil kriminaliteten generelt gå ned, den generelle tryggheten i samfunnet vil øke, og politiet vil få frigjort ressurser.

Vil narkotikasmuglerne gi seg så lett? Neppe. Det vil alltid være fare for nyrekruttering til narkotikamisbruk. Dette hindres ikke ved skremselspropagande, men ved saklig informasjon. Både om hvordan ulike stoffer virker på ulikt vis, og hvem du gir penger til hvis du bruker narkotika.

Forbud skaper grunnlag for større profitt. De som vil tjene vil ta større sjanser. Kriminaliteten vil bli verre – og farligere.

Forbud skaper nysgjerrighet. Nysgjerrighet skaper ønske og vilje til å prøve. Og vilje til å ta sjanser for å få det til.

Det burde være åpenbart at forbud er feil vei å gå. En vei Norge har gått altfor lenge.

Det er nesten fantastisk at myndighetene ikke er villige til å lære av historien. Både i USA og Norge gjorde man seg sine erfaringer med forbud i 1920-årene. Mot brennevin. Det er bare å lese Arthur Omres «Smuglerne».

Forbudet må avskaffes. Nå!

Og så skal jeg ikke legge skjul på at noen vil hevde at det er fullt mulig å bruke cannabis som andre bruker tobakk eller alkohol. På en kontrollert måte. For å skaffe seg rus for nytelse. Det er en balanse mellom bruk og misbruk. Tilhengere av totalavhold ser ikke denne forskjellen. Men også tilhengerne av et fortsatt forbud mener det er en vesentlig forskjell på alkohol og tobakk på den ene siden, og narkotika på den annen. Den eneste forskjellen er den sosiale aksepten av de to første formene for rusmidler, og den siste.

Om du tar deg et par pils lørdag kveld, eller et par glass vin til søndagsmiddagen får du ikke tilbud om antabus og opphold på institusjon for avvenning. På samme måte må de som bruker narkotika behandles; om de er brukere eller misbrukere.

Bjarne Håkon Hanssen er en modig mann. Men han har sine motstandere, også i eget parti. Venstre er et modig parti, som tør gå inn for en omlegning av narkotikapolitikken. Unge Venstre har gått foran, som en sann avantgarde, og vist sitt moderparti veien. Forhåpentligvis vil flere partier komme til den samme erkjennelsen; illusjonen om et narkotikafritt samfunn er en falsk illusjon. Å ha en slik illusjon som offisiell politisk målsetning for narkotikapolitikken er å påføre seg selv et konstant nederlag. For hver dag denne målsetningen beholdes, vil flere dø som en konsekvens. En uverdig død. En unødvendig død.

Og mennesker vil bli kriminalisert, for å benytte seg av et annet rusmiddel enn hva flertallet i samfunnet foretrekker. Også dette er helt unødvendig.

Narkotikapolitikken i Norge har spilt fallitt og må legges om. NORMAL, FHN, Venstre/Unge Venstre og Bjarne Håkon Hanssen går foran og viser vei. La oss vise at de ikke går alene!

Er du med?

Mest lest

Arrangementer