Ukategorisert

Bloggstafetten dag 13

Bloggstafetten mot datalagringsdirektivet nådde 100 deltagere forrige lørdag, og vi nærmer oss 150. Stafetten omtales som eksempel på bruk av sosiale medier. Nye bloggere kommer til, gamle minner om temaet, og noen skriver også innlegg i papirutgavene av avisene. På twitter blir både stortingskandidater, statsråder og statsministeren selv utfordret på hvor det blir av regjeringens standpunkt til datalagringsdirektivet. Hadde det vært bedre for oppslutningen om vi kalte det overvåkningsdirektivet? Det har Bjørn Stærk gjort.

Igår skrev Bjørn Stærk om direktivet på sin blåblogg hos Dagbladet. Han valgte da bevisst overskriften overvåkningsdirektivet. Stærks bloggpost, som absolutt er verdt å lese, og i skrivende stund har 34 leserkommentarer, svarer en kjent forsvarer av direktivet (George Gooding) slik: «Ordet er brukt bevisst, og jeg ser ikke hvorfor du reagerer på det. Eller blir det overvåkning først i det noen leser dataene som er samlet inn? Dagens og framtidens overvåkning skjer vha automatisk innsamling av store datamengder, ikke overvåkere som personlig følger med på hver detalj. Om du allikevel ikke regner dette som overvåkning, trenger vi et annet ord for det, men uavhengig av ordvalg er det fremdeles en farlig praksis som reduserer personvernet.»
Og: «Tilsvarende er “datalagring” et ord som utløser en apatisk reaksjon fra folk, til tross for trusselen det utgjør mot privatlivet vårt. All overvåkning er i bunn og grunn datalagring. Hva kan vel være farlig med litt datalagring? Jeg forklarte i innlegget hvorfor jeg tror det er farlig å lagre så mye data om mennesker.»

Twitrebloggen er blant nye deltagere i bloggstafetten

I dagens Østlendingen har Aurora Furuseth, stortingskandidat før Miljøpartiet De Grønne i Hedmark et innlegg om direktivet (scroll nedover!)

Hildring har tidligere sluttet seg til bloggstafetten, og benytter anledning til å minne om den
Det samme gjelder And the world tosses

Bloggeren Politisk ukorrekt er med

Vox Populi svarer Hablog, som er kritisk til bloggstafetten

Redaksjonens fyrtårn på Nordkapp, Solvik, har i sin blogg fokusert på at stortingsrepresentant Vera Lysklætt (V) støtter stafetten. Solvik er igang med pr. epost å utfordre partienes stortingskandidater i Troms og Finnmark.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer