Ukategorisert

Antall årsverk har økt

Kommunal- og regionaldepartementet har offentliggjort årsverktallene for kommunene.

Det har vært en voldsom vekst i antall årsverk i mange kommuner. Regjeringen bruker tallene for å vise at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har satset på pleie- og omsorg, barnehager og grunnskoler. For så vidt greit nok, men veksten i antall årsverk viser også at mange kommuner har sviktet i prosessen med å effektivisere kommunal sektor. En del kommuner bruker altfor mye av de frie inntektene til lønninger og sosiale utgifter.

Det er også verd å minne stortingspolitikerne om at nesten 40 prosent av kommunene har innført eiendomsskatt for å finansiere satsingen som regjeringen skryter av.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer