Ukategorisert

Mange kommuner sliter – nye medlemmer i ROBEK

Regjeringspartiene skryter av en voldsom satsing på kommunene, og mange kommuner har innført eiendomsskatt. Likevel kommer nye kommuner inn i ROBEK.

I sommer har fem kommuner fått tilbake den økonomiske friheten, mens fem har mistet frihet gjennom et tvilsomt medlemskap i ROBEK.

I dag teller ROBEK-listen 42 kommuner, ifølge Kommunal Rapport. Noen flere vil bli svartelistet i løpet av høsten, og noen ligger tynt an for neste år. Det viser en rundspørring Kommunal Rapport har gjort hos fylkesmennene i august måned.

Halvparten av de norske kommunene hadde driftsunderskudd i 2008. Det viser at mange politikere har brukt mer penger enn de har, til tross for skatteøkninger gjennom eiendomsskatt. Tallene viser at økt pengemengde ikke betyr færre problem for politikerne.

ROBEK
ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra staten for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Kommuneloven definerer hva økonomisk ubalanse innebærer for kommunene og fylkeskommunene.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer