Diverse, Magasin

Liberalister bør stemme på Det Liberale Folkepartiet

Jeg vil i denne artikkelen argumentere for hvorfor liberalister ikke bør stemme på Høyre, Venstre eller Fremskrittspartiet. Desom du skal stemme, bør du bruke stemmeseddelen til DLF.

Det er ingen selvfølge at liberalister skal stemme på dette partiet. For det første er det gode argumenter for å ikke stemme eller selge stemmen sin. Jeg har tidligere skrevet flere artikler knyttet til dette og med generell kritikk av demokratiet. Se Det er meningsløst å stemme – eller?, Jeg er motstander av demokratiet og Liberalister bør ikke stemme H eller FrP i Oslo. Argumentene er fortsatt gyldige, les og lær. Det er imidlertid likevel slik at det man stemmer er et signal. I Dagbladet denne fredagen ble jeg intervjuet om hvorfor min stemme er til salgs. Dette er et signal.

Nå er det imidlertid slik at politikerne har monopolisert den politiske debatten til å handle om partipolitikk. Mange liker å gi et partipolitisk signal. Hvilket signal bør man i så fall gi?

Mange liberalister er aktive i Høyre, Venstre eller Fremskrittspartiet og oppfordrer liberalister til å stemme på deres parti. Jeg ser ingen grunn til en generell fordømmelse eller kritikk av slikt arbeid, det er for eksempel svært nyttig med tanke på idespredning spesielt blant yngre mennesker.

Disse partiene har imidlertid en ting felles. De er enige om at det er statens oppgave å ta ansvar for mennesker fra vugge til grav:

Fødende slipper å betale for tjenestene på sykehuset, barnene mottar ulike former for subsidier, enten det kalles barnetrygd, kontantstøtte eller barnehage. Partiene er enige om at staten skal subsidiere 13 års skolegang, fulgt av minst 5 års videre studier. Ved behov for helsetjenester er det hele tiden det offentlige – og ikke individet selv – som er ansvarlig for å betale for dette. Dersom man av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å jobbe, kan man få ulike former for offentlige støtte, betalt for av dem som fortsatt jobber. Alderdommen skal selvsagt finansieres over offentlige budsjetter betalt av fremtidige skattebetalere. Begravelsen er sikkert også subsidiert.

Poenget er at alle disse partiene støtter alle de viktige og dyre sidene ved velferdsstaten. Når Kristin Clemet kommer med et utspill som enhver ikke-sosialist med iq over 70 burde støtte, er det ingen støtte å oppnå. Om partiene er feige, sosialistiske eller dumme – eller alt på en gang – er ikke godt å si.

Støttespillerne til disse partiene vektlegger alltid at de er bedre enn det rødgrønne alternativet og trekker frem enkeltsaker der de har positive synspunkter. Det er sikkert ikke helt galt. Dersom man sitter på vippen, kan man kanske forsvare å velge pest fremfor kolera. Det er imidlertid slik at stemmegivning handler om å sende et signal. Signalet liberalister sender ved å stemme på Høyre, Venstre eller Fremskrittspartiet er at det er naturlig og riktig at det er et offentlig ansvar å sørge for barns utdannelse, voksne menneskers helse og eldre menneskers velferd.

Dette er et galt signal å sende. Hvis ikke vi forsvarer et privat skolevesen, hvem? Hvis ikke vi forsvarer at mennsker er ansvarlige for sin egen velferd, hvem?

Hvorfor bør liberalister stemme Det Liberale Folkepartiet?

Det er tilsynelatende gode argumenter mot dette. DLF er ikke spesielt flinke og vellykkede. I partipolitisk sammenheng er de tapere, og hvem vil være en taper? Da er det mye bedre med et fett betalt verv i et suksessfylt parti.

DLF har dessuten store politiske mangler. Spesielt i utenrikspolitikken velger de naiv statstro og kollektivisme fremfor et forsvar for individuelle rettigheter.

Det er likevel ikke mulig å komme utennom at de har et par sentrale kvaliteter. For det første står de for egne meninger uten å skjele til hva som er populært. For det andre er de konsekvent på riktige standpunkter når det gjelder utdannelse, helsevesen og alderstrygd. De store og viktige sakene.

Liberalister i Oslo, Rogaland og Hedmark bør legge DLF sin stemme i urnen, heve blikket og tenke. Jeg stemte på det eneste partiet som mener at staten ikke skal styre menneskers liv fra vugge til grav.

22 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
stig pedersen
stig pedersen
12 years ago

Hvis du bor i Oslo, Rogaland eller Hedmark. så bør vel dette være ganske selvsagt for en ekte liberalist.

Selv bor jeg utenfor disse fylkene, og selv om de i DLF nok hadde foretrukket at jeg stemte blankt, har jeg valgt å stemme på Fremskrittspartiet da jeg synes dette er hva som praktisk kan gjøre mest forskjell i politikken når DLF ikke er tilgjengelig.

Håper virkelig DLF klarer å samle sine 500 stemmer i ett av fylkene sine i år.

Konrad
12 years ago

Liberalere bør holde god avstand til DLF, det er et parti av falsk liberalere, DLFs såkalte liberalitet har sporet av for lenge siden og fått tydelige autortiære/totalitære trekk.

Ekte liberalere bør stemme V, eller til nød H eller SV.

stig pedersen
stig pedersen
12 years ago

Kan du nevne disse «trekkene» Konrad? Husk at det er forskjell mellom sosial liberalere(venstre) og progressive liberalere.

Leirbag
Leirbag
12 years ago

Javel Konrad, siden du ser noe som ingen andre tydeligvis ser så ligger bevisbyrden hos deg med dine uttalelser.

Vi venter i spenning…

Unknownrebel
12 years ago

Håper ikke Konrad lar vente på seg altfor lenge, for jeg er spent som en bue.

Vegard
Vegard
12 years ago

Jeg er uenig i den utenrikspolitikken som forfektes av dlf, derfor går min liberalistiske stemme til et annet parti.

Mons
Mons
12 years ago

Jeg føyer meg også inn i rekken av folk som ønsker å høre Konrad argumentere for sine synspunkt, men det er vel for mye å forlange.

trackback
12 years ago

[…] Johan Mosfjell – Liberalister bør stemme på Det Liberale Folkepartiet Bjørn Magne Solvik – Jeg stemmer Høyre og elsker Erna Solberg Kategori(er): Media, Partier og […]

Konrad
12 years ago

Mange spydige kommentarer her. Jeg har fulgt godt med på de intellektuelle produktene fra ledende DLFere som Åm og Martinsen har levert. Det er nedslående og til dels lattervekkende lesning. Åm og DLFeren kaller seg seg liberalere, men er ikke mer liberale enn DDR var demokratisk. I den grad de faktisk vet hva det vil si å være liberal, lar de konsekvent være å praktisere det. Den antatt seriøse lillabloggeren Onar Åm elsker også å lage en saus av islam, nazisme, sosialisme og kommunisme – alt han selv påstår å ikke være. Ved å definere noe (som regel islam og… Read more »

Bjarne
Bjarne
12 years ago

Kjære Konrad, du angriper her enkelt personer du ser ut til å ha med vilje missforstått fordi du ikke liker personene. Jeg vil helst se at du kommenterer partiprogrammet deres og ikke dine personlige følelser mot et par av DLFs medlemmer, dette blir patetisk.

Lykke til videre.

Konrad
12 years ago

Jeg har ikke noen oppfatning av disse to som personer, jeg har aldri møtt dem og vet ikke engang hvordan de ser ut. Det er sikkert hyggelige karer privat.

Partiprogrammet interesserer meg ikke. Et valg er stemme på personer, ikke på høytravende ideer. Når man ser hvordan ideologien deres anvendes i praktiske saker ser man fort at ideologien blir temmelig hul evt at personene ikke er kompetente til å bekle politiske verv. Stem ikke DLF.

Unknownrebel
12 years ago

Konrad, Det er vel heller din forståelse av liberalisme det skorter på. «Onar Åm og DLF-folkene klarer ikke eller ønsker ikke å forstå at å være liberal betyr å generøst akseptere også en livsstil vi ikke liker.» Moral relativisme og liberalisme går dårlig sammen. Jeg vet ikke av noen liberalister som ikke aksepterer andres livstil, såfremt denne er fredelig. Overgrep mot individuelle rettigheter kan derimot aldri «generøst aksepteres». Nazister, kommunister, islamister, fascister, sosialister osv. kan være så meget nazistiske, kommunistiske, islamistiske, fascistiske og sosialistiske de bare orker. I det øyeblikket de nekter andre de individuelle rettighetene som gjelder samtlige individer… Read more »

Historiker
Historiker
12 years ago

«Jeg misliker den motviljen mot islam som mange liberalister har tatt til seg.» «Muslimer bør møtes godvilje og kritisk åpenhet. De elementene som er negative bør møtes med konkret argumentasjon.» Bent A: (til sitat 1) Mener du at motvilje mot islam bør snus til velvilje? Jeg synes islam skal kritiseres på alle de punkter hvor islam bryter med liberalismen. Mener Bent A at islam skal slippe samme kritiske behandling som alle andre kollektivistiske ideologier? (til sitat 2) Kan Bent A dokumentere at DLF(ikke privatpersoner på forumet) har snakket negativt om muslimer? Det er klart at det har kommet et og… Read more »

b
b
12 years ago

Jeg vurderer også å stemme DLF i dag. En enkeltstemme til DLF kan ha mye å si dersom målet om 500 stemmer i et fylke blir nådd (slik at de får stille over hele landet ved neste valg). Det som gjør meg usikker er, som nevnt av andre her, den ekstreme islamfobien. I tillegg reagerer jeg på at partiprogrammet sier at Israel er blant Norges viktigste allierte. Jeg klarer heller ikke å se hvorfor Iran er _vår_ verste fiende. Disse tingene gir assosiasjoner til f.eks. Demokratene, og gjør at jeg ikke helt klarer å bestemme meg for om partiet virkelig… Read more »

Mons
Mons
12 years ago

Så det å kritisere islam som ideologi er rasisme nå? Jeg ser virkelig inegen motsetning mellom det å kritisere totalitære ideologier og å være liberalist. Konrad kommer med stråmenn når han sier at: «Onar Åm og DLF-folkene klarer ikke eller ønsker ikke å forstå at å være liberal betyr å generøst akseptere også en livsstil vi ikke liker.» Det er så ingen i DLF som øsnker å forby islam, DLF generelt ønsker at folk skal leve som de selv vil uten at det går ut over andre, er det virkelig så kontroversielt for en liberalistisk organisasjon å mene? Dessuten, Konrad,… Read more »

Bjarne
Bjarne
12 years ago

Dere som faktisk kan stemme på DLF er heldige. VELDIG heldige. Dere har en valgmulighet, dere kan gjøre forkjell, jeg kan ikke, selv om jeg vil. Dette kun fordi jeg bor i Trondheim og ikke i Oslo. Jeg må nøye meg med å stemme blankt eller på FRP, jeg vet enda ikke hva jeg kommer til å gjøre. Det er patetisk å se på at så mange på dette fora er enig med DLF på 80-90% av alt de står for men er fortsatt ikke vil stemme på de. Noe som får meg til å tro at dere som faktisk… Read more »

trackback
12 years ago

[…] – Pleym stemmer Venstre, hvor han havnet etter å ha mistet troen på FrP. Liberaleren-kollega Bjørn Magne Solvik stemmer derimot Høyre, og Bent Johan Mosfjell DLF. […]

Sørlending
Sørlending
12 years ago

Det Liberale Folkepartiet er ikke et liberalistisk parti. De er randroide «objektivister». At de støtter det Israel, et sosialistisk Sparta, sine krenkelser av palestinernes private eiendomsrett er bare ett eksempel på at utenriks- og militærpolitikken deres er alt annet enn liberalistisk. Og i god randiansk ånd hadde sikkert DFL akseptert 80% skatt, dersom alt gikk til det statlige volds- og ødeleggelsesapperatet. De er helt sikkert tilhengere av å fortsette med å bruke miliarder av skattebetalernes penger på å krige i for eksempel Afghanistan. DLF er ikke det eneste liberalistiske partiet i Norge. Faktisk finnes det ingen liberalistiske parti her til… Read more »

Mons
Mons
12 years ago

Oisann, her kom Sørlending med en hel rekke av stråmenn. Istedenfor å skrive hva DLF «helt sikkert» er og ikke er, hva med å faktisk sette seg inn i politikken?

trackback
12 years ago

Cialis….

Generic cialis. Cialis….

trackback
12 years ago

Lipitor side effects….

Lipitor 20 mg. Does lipitor have a generic drug. Lipitor. Bogus lipitor pills from india….

Fra arkivet