Ukategorisert

Politisk ukorrekte testamenter?

Benjamin Hermansens mor Marit reagerer på at Erik Gjems-Onstad administrerer en fordeling av millionarv til norske innvandringsmotstandere. Selv har hun gitt penger til voldsutøverne i Blitz-miljøet.

Følgende fakta i saken er hentet fra Stavangeravisen: Oslo-kvinnen Clara Weltzin døde i 2007. Den 82 år gamle kvinnen, som hadde jobbet som jurist i kommunaldepartementet, etterlot seg 2,5 millioner kroner og i testament bestemte hun at pengene skulle gå til «personer eller organisasjoner som arbeider mot fremmedinnvandring til Norge.» Testamentet ble satt opp av Høyesterettsadvokat Erik Gjems-Onstad

Oslo-kvinnen Clara Weltzin som døde i 2007 bestemte at hennes leilighet skulle selges til en norskfødt, født av norske foreldre, og at nettobeløpet skal gå til personer som arbeider mot fremmedinnvandring til Norge.

Weltzin hadde bedt opprettet en komite som skulle sørge for at hennes site vilje ble gjennomført. Komiteen ble ledet av krigshelt og tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad som hadde med seg Egil Karlsen og Norvald Aasen som begge hadde vært aktiv i Folkebevegelsen mot innvandring (FMI).

I komiteen oppstod det strid rundt hvem som skulle få penger. Blant kandidatene var Ole Nicolai Kvisler, dømt for drapet på Benjamin Hermansen. Også folk i Vigrid-miljøet og Norgespatriotene. Uenigheten førte til offentlig debatt, og til rettssaker.

Fra TV2-nyhetene: «I november i fjor slo Borgarting lagmansrett fast at «etter en samlet vurdering har lagmannsretten, under noen tvil, kommet til at det er mest naturlig og praktisk at komiteen treffer avgjørelse om fordeling ved flertallsavgjørelse».»

Avgjørelsen ble anket til Høyesterett, som forkastet den. Dermed er det Erik Gjems-Onstad og hans allierte som i praksis bestemmer. Grunnet den offentlige debatten er Vigrid-miljøets mulighet til å få penger sterkt redusert.

Forleden ble nyheten kjent, og at Benjamin Hermansens drapsmann kan få penger har skapt sterke reaksjoner. Moren til Benjamin mener at Ole Nicolai Kvisler belønnes for drapet.

Saken ble omtalt av NTB, og dermed i Dagbladet, VG, Aftenposten, Nettavisen, TV2-Nyhetene.

Marit Hermansen vil anmelde Erik Gjems-Onstad for den rosende omtalen av drapsdømte Ole Nicolai Kvisler. Lederen for OMOD mener riksadvokaten bør gripe inn, og at det bør være ulovlig å testamentere penger til høyreekstreme grupper. Antirasistisk Senter og SOS Rasisme vil ha hjelp av Justisdepartementet, eventuelt prøve saken for den Europeiske menneskerettighetsdomstolen for stanse utøvelsen av Clara Weltzins siste vilje.

TV2-nyhetene opplevet «leserstorm» på nettet efter omtalen av arven.

SOS Rasisme, som selv er under efterforskning for misbruk av offentlig støtte, mener Gjems-Onstad må fratas sine medaljer for innsatsen under 2.verdenskrig.

Må arveloven endres?
Efter bataljen om Clara Weltzins testamente kan det hende Arveloven må endres. Mange reagerer fullt forståelig med avsky på Weltzins testamente, og på hvem som vil få arven. Reaksjonene tyder på at privatpersoners testamenter må få stempelet «politisk korrekt», dersom personer eller organisasjoner med politiske eller religiøse formål ifølge testamenter tilgodeses.

I Norge har det som av de politisk korrekte omtaler som «høyreekstremisme» vært spesielt uglesett. La oss kalle fenomenet ved korrekt navn; nazisme, fascisme, rasisme, fremmedfiendtlighet. Politiske bevegelser på venstresiden, som har vært tilhengere av væpnet revolusjon både i Norge og utenlands, og av folkemordere som Pol Pot, Mao og Stalin har sluppet lettere unna i den offentlige debatten.

Misforstå meg rett; hverken jeg eller Liberaleren har noen som helst sympati for tilhengere av totalitære ideologier eller regimer, og heller ikke for dem som graderer menneskeverdet ut fra rase, hudfarve, religion, kjønn eller seksuell legning. Det gjelder enten de plasseres til høyre eller venstre. Men det er pussig at det i norsk offentlig debatt er et så markant og betydelig skille i behandlingen av folk med totalitære sympatier eller forsvarere av vold i politisk øyemed.

Det er fullt forståelig at Marit Hermansen reagerer på testamentet, og hvem som til syvende og sist tilgodeses. Ole Nicolai Kvisler er dømt til å betale Benjamin Hermansens efterlatte erstatning. Så pengene i testamentet vil ikke bli utbetalt til ham. Da vil pengene isåfall umiddelbart bli inndratt av staten. Å påstå at Weltzin ønsket å belønne mordere er ingen gitt å vite. Den fokuset må rettes mot i denne forbindelse er Erik Gjems-Onstad. Av ham kan man åpenbart vente hva som helst i kampen mot «fremmedinnvandringen».

Men Marit Hermansen har selv valgt å belønne personer og grupperinger som bruker vold i politiske sammenhenger. At Blitz-volden bagatelliseres, unnskyldes og forsvares er en del av mønsteret i den politisk korrekte offentlige debatten i Norge.

Privatpersoners individuelle frihet i Norge er sterkt beskåret. Også i Arveloven. Hvis man som følge av Clara Weltzins testamente skal oppleve at loven endres, slik at man i praksis får et «politisk godkjent»-stempel på testamenter, er dette en ny og alvorlig innstramning i den individuelle friheten her til lands.

Marit Hermansen belønner voldsromantikere økonomisk. Clara Weltzins testamentfullbyrder belønner drapsdømte. Både Hermansen og Weltzins handlinger kan ses som en del av deres individuelle frihet og ytringsfrihet. Man kan mislike hverandres motiver og ytringer, men man kan ikke tillate bare den enes. Blir det politisk godkjent-stempel på testamenter betyr det i siste instans at ytringsfriheten beskjæres. I Norge har vi de siste 4 årene opplevet en sterk kamp om ytringer, der noen ønsker å forby ytringer de føler seg krenket av. Også kampen mot Clara Weltzins testamente er en kamp om ytringsfriheten. Man kan mislike hennes siste vilje, men skal man ta fra henne hennes frihet fordi hun er død? Hadde hun solgt hjemmet sitt og gitt bort pengene mens hun var i live kunne ingen ha hindret henne.

Kampen mot rasisme og fremmedfiendtlighet er en holdningskamp som må kjempes gjennom fri og offentlig debatt.

14 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
- O.
12 years ago

Selv om jeg som liberaler mener at ideologier som mener at enkelte mennesketyper er bedre enn andre er et hakk verre enn ideologier som mener at alle er like, og derfor må inn i et system som bare kan ivaretas med vold og uaksepteble frihetsbegrensninger, er jeg enig i konklusjonene dine, Pleym. Som liberaler mener jeg forøvrig også at pliktdelsarven bør fjernes fra arveloven, og uskifte bare kunne gis ved testament, men også til fordel for andre en ektefellen. Innser imidlertid at det er en smule på siden av denne diskusjonen.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
12 years ago

Glimrende artikkel! Når det gjelder O.’s kommentar, føler jeg at O. lar kommunismen slippe for lett unna – O. er jo ikke nordmann for ingenting. Det interessante er ikke hvordan en ideologi er oppbygd teoretisk, det interessante er hvordan den arter seg i praksis. Ta nå f.eks. det O. går utifra som et gitt faktum, nemlig at «alle i utgangspunktet er like». Nåja, denne «likhetstankegang» hindret åpenbart ikke de russiske bolsjeviker i å omdøpe Justisdepartementet til «Departement for rettsvesen og sosial utrenskning». De som skulle renskes ut var folk som tilhørte feil klasse. Altså ikke bare folk som hadde gjort… Read more »

Anonym
Anonym
12 years ago

Hvor står det at hun har gitt penger til Blitz? Finner bare VGS blant vinnere av Benjaminprisen

Pleym
Pleym
12 years ago

24. mai 2004 kl. 13.19
Benjamin Hermansens minnefond har gitt 10.000 kr til ”Aktivitetshuset Blitz” og Anti-Fascistisk Aksjon for å bekjempe rasisme.

Aksel
Aksel
12 years ago

Det blir litt sykt om man skal kunne tjene på en kriminell handling. Det er vanskelig å bevise at Kvisler ikke fikk pengene fordi han er drapsmann. I USA kan man ikke tjene på kriminelle handlinger gjennom f.eks. å skrive om det. Denne saken er ikke lik, men har likhetstrekk til dette. Jeg bare forestiller meg reaksjonene om en teppekonge eller kebabkonglomerat gir en eventuell drapsmann av Siv Jensen penger gjennom sin arv.. Tror mange (liberale) ville endre mening i en sånn situasjon. Og det irrelevant hva moren til Benjamin Hermansen må ha gjort etter hennes sønn ble drept. Ikke… Read more »

Aksel
Aksel
12 years ago

Det burde selvfølgelig være «eieren av et kebabkonglomerat». Beklager det.

Leirbag
Leirbag
12 years ago

Aksel skriver:
«Men AFA og Blitz har kanskje gjort mye dumt, men de har ikke som agenda eller ved et uhell tydd til drap»

Blitz har da vitterlig som uttalt mål at vold er greit og akseptbabelt, sålenge mottakerne av volden er de som blitz ikke liker.

Mao, har du feil ideologisk ståsted er du fritt vilt for vold slik Blitz tenker.

Ironisk nok er det slik også mange nynazister tenker, har du feil hudfarge eller etnisitet, så er du et legitimt offer for vold og forfølgelse.

Derimot så nekter Blitz å innse sat de har et slikt hyklersk standpunkt/ideologi

Aksel
Aksel
12 years ago

En avsporing, men når jeg skrev det jeg skrev så jeg måtte vel regne med det. I valget mellom to onder, hvem velger du? AFA og Blitz som gjerne tyr(tydde) til vold eller nynazister som med overlegg dreper villkårlig folk?

(nøyer meg med det så vi slipper videre digresjoner)

Runar
Runar
12 years ago

Ser ikke at det skal være nødvendig å velge mellom de ondene. Alternativet til fascisme er ikke kommunisme, alternativet til begge er en demokratisk rettsstat hvor alle behandles som individer med medfødte rettigheter uavhengig av «rase», «klasse» eller andre påtvungne gruppeinndelinger.

Aksel
Aksel
12 years ago

Så du mener at å velge å være nazist er påtvungent på lik linje med hudfarge å etnisitet? Spesielt….

Anonym
Anonym
12 years ago

Det foregår fredlige ting på «Aktivitetshuset» Blitz – ikke bare voldsutøvelse under demonstrasjoner, så det er ikke helt uriktig, Pleym. Det er radiokanal der o.l. Når det er sagt, så er de vel mer aggressive og firkantet ideologiske enn f.eks. anarkistene på Hjelms gate, der Gateavisa lages. På Hjelms gate godtar de både høyre- og venstreanarkister, og det er en tolerant atmosfære. Kanskje derfor vi aldri hører om stedet i nyhetene. Hausmania er også mer fredelig. Mange kunstnere.

Pleym
Pleym
12 years ago

Anonym, jeg vet at det foregår mye politisk aktivitet på Blitz, og det er greit – selv om vi har nokså ulike standpunkter.

Det som ikke er greit er å uttrykke egne meninger eller undertrykke andres – med vold.

Anonym anarkist
Anonym anarkist
12 years ago

Pleym: helt enig. Vold er ikke akseptabelt.

Liberaleren har nok langt mer til felles med aktivitetene på Hjelms gate 3 enn Blitz – Oslo’s lille anarkistmiljø er narkotikaliberalt, sexliberalt og antiautoritært. Det er selvsagt venstrevridning der, men mange er høyrevridde eller gir fullstendig blaffen i politisk plassering også. Har hørt folk uttale «da nekter jeg å betale skatt» der flere ganger 🙂

Leirbag
Leirbag
12 years ago

Aksel skrev: «En avsporing, men når jeg skrev det jeg skrev så jeg måtte vel regne med det. I valget mellom to onder, hvem velger du? AFA og Blitz som gjerne tyr(tydde) til vold eller nynazister som med overlegg dreper villkårlig folk?» Så nynazister dreper folk med overlegg? Alle sammen? Ganske mange? Halvparten? Noen få? Eller er det ekstremt få? Hvor ofte hører man om nynazister som har drept noen? Akkurat, jeg tenkte meg det. Ondene er akkurat like, bare med forskjellig ideologisk ståsted. Blitz hevder de bruker vold for å «hjelpe de svake», mens nynazister gjerne gjør det fordi… Read more »

Fra arkivet