Ukategorisert

Det er mulig med store skattekutt

Det er fullt mulig å kutte skatter og avgifter med over hundre milliarder kroner. Hvis det er umulig med slike skattekutt, vil mange liberalister kun tro på en illusjon.

Hundre milliarder kroner er faktisk en liten sum i forhold til skattene og avgiftene borgerne betaler. Skatteoppgjøret for 2009 viste at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende, har bidratt med nesten 342 milliarder kroner i skatt.

Torgeir Micaelsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, harselerer med FrPs skattepolitikk på egen blogg. Han vil ha leserne til å tro at FrP vil rasere velferdsstaten. Med hundre milliarder kroner mer til borgerne vil staten bestå, men hver enkelt av oss får mye, mye mer frihet.

FrP vil i 2011 redusere skatter og avgifter med 19 milliarder kroner. En liten sum, men desidert mest av partiene som er representert på Stortinget.

Siv Jensens store problem, er kuttene i skattefinansierte utgifter. FrP ønsker en gigantisk stat og det ønsket er ikke forenelig med liberalisme.

Mest lest

Arrangementer