Ukategorisert

Mer penger løser ikke problemene

Mange kommuner mener de får for lite skattefinansierte penger.

Selv om den rødgrønne regjeringen har spylt penger inn i kommunesektoren, mener mange kommuner at de får for lite penger til å tilby gode tjenester.

Halvparten av kommunene mener at de har fått mindre økonomisk handlingsrom de siste fem årene. Seks av ti mener de ikke har råd til å yte tjenester som Stortinget og regjeringen har fastsatt, for eksempel barnehage, skole og helse, skriver Dagsavisen. Deler av artikkelen er publisert på nettstedet til Kommunal Rapport.

Undersøkelsen viser klart og tydelig at penger ikke løser alle utfordringene. Uten et systemskifte i offentlig sektor, vil velferdssamfunnet råtne på rot.

Liberaleren anbefaler artikkelen Ideologiløs kommunepolitikk?, en artikkel som ble publisert i forbindelse med kommunevalget for fire år siden.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer