Ukategorisert

Heroinbråk i Tromsø

Å høre på politimester Truls Fyhn i ruspolitikken, er som å høre en innbruddstyv foredra om den private eiendomsretten.

Det er venstrepolitiker Jonas Stein Eilertsen som fremmet forslaget som fikk tilslutning. Helse- og omsorgskomiteen i Tromsø støtter tanken om et prøveprosjekt med heroinassistert behandling.

–Vi må se på narkomani som en sykdom og behandle de narkomane med verdighet. De som har størst behov for hjelp i dagens samfunn, er de som sliter med rus- og psykiatri. Derfor ønsker jeg et nasjonalt prøveprosjekt hvor tunge narkomane får utdelt heroin i stedet for metadon. Dette prøveprosjektet må gjerne legges til Tromsø, sier Jonas Stein Eilertsen til Nordlys.

Politimesteren raser, og skjeller ut politikerne i Helse- og omsorgskomiteen. Ytringsfriheten bør politimesteren få bruke, men påstanden om at komiteen lever på impulser fra dag til dag er urimelig. Mange støtter tanken om et prøveprosjekt og resultatene fra utlandet er gode.

Den norske narkotikapolitikken er mislykket. Overdosetallene taler for seg selv.

Heroinassistert behandling er ikke uproblematisk for liberalister, selv om Liberalerens redaksjon har inntatt en positiv holdning. Bruk av skattefinansierte penger er aldri enkelt å forsvare. Det er likevel mye som tyder på at det er vel anvendte penger å foreta en kursendring i rusomsorgen.

Mest lest

Arrangementer