Ukategorisert

Ulstein med direkte oppfordring til Stortinget

Mange stortingsrepresentanter må endre standpunkt dersom Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen, skal få oppslutning for forslaget hun fremfører i dagens avis.

Det har i flere år vært debatt om stemmerettsalderen i Norge. Liberaleren har ment, og mener, at stemmerettsalderen bør være 16 år. Vi anser 16-åringer som voksne ettersom de da kan ta ansvar for egne barn, må betale skatt og kan få straff ved lovbrudd. Å redusere stemmerettsalderen er et ønske om mer demokrati. Tanken har kun hatt god støtte innad i Venstre og SV.

I mai 2010 var det debatt om stemmerettsalderen på Stortinget. Kun 12 representanter stemte for et forslag som ville gi 16-åringene stemmerett. På Stortinget har det altså vært minimal støtte for tanken, til tross for bred oppslutning om både kriminell lavalder, seksuell lavalder og skattepolitikk.

Endringer
Selv om tanken om mer demokrati har hatt liten støtte på Stortinget, har det vært en revolusjon i regjeringen de siste årene. Foran valget i 2007 sa Kommunal – og regionaldepartementet nei til en prøveordning. Ved høstens valg deltar 20 kommuner i en forsøksordning med lavere stemmerettsalder.

Stortingsrepresentanter har kritisert prøveordningen og regjeringens behov for å evaluere forsøksordningen. En helt ufattelig kritikk ettersom det er vanlig å evaluere ulike forsøk både i privat og offentlig sektor.

Stemmeretten må omfatte alle som anses voksne nok til å gjøre seg opp en mening om hvordan staten bør styres, og på generelt grunnlag må vi kunne konkludere med at 16-åringer er gamle nok til å vurdere hvem de vil skal styre Norge. Eller skrevet på en annen måte: Er du gammel nok til å ta vare på barn, bør du også kunne vurdere hvem som skal sitte i kommunestyret i kommunen du og barnet bor i.

Lex Utøya
Hege Ulstein foreslår i dagens utgave av Dagsavisen å redusere stemmerettsalderen og hun argumenterer godt. Terroraksjonen på Utøya er ikke viktig i argumentasjonsrekken, men en lovendring vil være å hedre alle som omkom.

Skal det bli mer demokrati i Norge, må så mange som overhode mulig inkluderes. Redusert stemmerettsalder vil bli en demokratifest og det hadde vært naturlig å innføre ordningen i stemmerettsjubileet som Norge skal markere i 2013.

0 0 vurderinger
Vurdering

Tags:

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Blå-Knut
9 years ago

Prinsipielt enig at vi bør ha stemmerett fra 16 år. Men prinsipielt enda mer uenig måten vi praktiserer demokrati idag. Det er altfor mange avgjørelser som taes av politikere, bla som knytter seg til hvor mye av verdien av min produksjon jeg kan beholde. Og det spørsmålet skal ikke besvares av 16-åringer!

Jeg er villig til å gjøre et kompromiss dog, alle offentlig ansatte ansees som inhabile ved Stortingsvalg og holdes utenfor. Da er jeg ville til å la 16-åringer stemme.

norskgoy
9 years ago

Tsk tsk. Vi kommunister vil da ikke gi slipp på dere. Vi lever og ånder for å herse med dere Blå-Knut.

IvarE
IvarE
9 years ago

Nei, prinsipielt u-enig! Greit nok at det er en uting med en “skog” av forskjellige aldersgrenser for alt mulig og at diverse aldersgrenser bør harmoniseres, men det er ikke det du går inn for her, BMS. Jeg kan med fordel støtte en samling oppover og nedover av “nær sagt alt” i én felles grense, f.eks. 18 som jo er dagens myndighetsalder. Men jeg kan ikke for mitt bare liv forstå hvorfor det skal bli noe “mere demokrati” ut av å senke stemmerettsalderen til 16. Hvorfor vil du ikke si 15 (barn er jo strafferettslig ansvarlige fra 15 og betaler egen… Read more »

Fra Liberalerens arkiv