Notiser

Uakseptable ytringer

er tittelen på et innlegg i Aftenposten av en rekke samfunnsdebattanter. Som skriver: «Visse hatefulle ytringer er ut ifra juridiske og moralske vurderinger ikke akseptable.» Liberaleren har tidligere skrevet om tilsvarende forsøk på å begrense ytringsfriheten til «høyverdige ytringer» fra ditto debattanter.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
10 years ago

Hatradioen i Rwanda var vel innenfor det som bør være forbudt, med direkte oppfordringer til drap på Tutsier. Men Fjordman sine ytringer bør fortsette å være innenfor det lovlige. Islamkritikk er viktig, og selv om Fjordman skapte et skrudd fiendebilde så er det viktig å fortsette å kritisere religion. Religion kan være svært undertrykkende.

Anonym
Anonym
10 years ago

Så du mener ytringene til Radio Télévision Libre des Mille Collines i Rwanda var helt i orden?

Anonym
Anonym
10 years ago

Hatefulle ytringer er jo en ting, men direkte oppfordringer til drap er en annen. RTLM-radioen hadde som hensikt å kondisjonere folk i Rwanda til massedrap. Det hele var satt i system. Jeg mener at forskning viser at mange flere begår drap når de er kondisjonert for det.

Fra arkivet