Notiser

Uakseptable ytringer

er tittelen på et innlegg i Aftenposten av en rekke samfunnsdebattanter. Som skriver: «Visse hatefulle ytringer er ut ifra juridiske og moralske vurderinger ikke akseptable.» Liberaleren har tidligere skrevet om tilsvarende forsøk på å begrense ytringsfriheten til «høyverdige ytringer» fra ditto debattanter.

Mest lest

Arrangementer