Ukategorisert

Politikere, valgkamp og sosiale medier

Vi har snakket med Heidi Nordby Lunde om valgkampen og sosiale medier. Ja det er altfor tidlig å konkludere, men vi gjør et forsøk.

Årsaken til vår interesse, er en undersøkelse som viser at kun hver femte lokalpolitiker benyttet Facebook.com i valgkampen og nesten ingen var på Twitter.com, ifølge TV2.no. Tallene er oppsiktsvekkende fordi mange av partiene har oppfordret kandidatene til å være aktive på internett.

I stortingsvalgkampen i 2009 undersøkte Liberaleren bruk av sosiale medier i Finnmark. Resultatet var nedslående.

Ikke lærevillig
Heidi Nordby Lunde er en kjent person i sosiale medier. Hun er aktiv på Facebook.com, Twitter.com og på blogger. Hun er én av dem som holder foredrag om bruk av internett. Det var naturlig for Liberaleren å spørre om årsaken til at politikerne i så liten grad benytter sosiale medier?

–De forstår ikke de nye mediene og er i liten grad villige til å lære noe nytt. De mener de vet selv best hvordan politikk skal utformes, kommuniseres og implementeres. Mottakeligheten for råd og innspill gjelder ikke bare for sosiale medier. Svært mange politikere er oppdratt i en kultur som i liten grad er åpne for innspill og påvirkning fra andre. Men politikere og journalister er ganske like her – de bruker det ikke før en konkurrent har hatt betydelig suksess, men da skal alle med. Men så lenge alle generelt er ganske dårlige, trenger de ikke tenke på det. Den dagen ett av partiene virkelig legger en bredside til og noen kandidater jobber aktivt med sosiale medier, tror jeg nok løpeseddelpolitikerne sliter, sier Nordby Lunde.

Er det mye å hente på å bruke blant annet Twitter.com og Facebook.com for politikerne?

–Jo mer man bruker sosiale medier, jo mer får man også ut av det. Mange mener det er for tidkrevende, hvilket i mitt hode diskvalifiserer dem som kandidater. Dersom man ikke er interessert i en jevn kontakt med velgere, journalister og ulike interessegrupper, burde man ikke være politiker. Å banke på døra til velgere eller å stå på stands under valgkampen er ikke det samme som å være lydhør og åpen for forslag. Da er politikken allerede vedtatt og muligheten til å påvirke prosessen ekstremt begrenset. De som er villige til å få en kontinuerlig dialog vil få igjen ideer og forslag til nye løsninger som ellers ikke ville vært tenkt på, få eksempler på hvordan dårlig politikk påvirker folks hverdag som kan brukes i media og i valgkampen, få innspill til gode poeng og kritikk av dårlige, samt ikke minst bygge en lojal velgerbase som kan konverteres til faktiske stemmer når valgdagen kommer.

Nordby Lunde mener mindre kjente kandidater har mest å tjene på å ta i bruk internett.

–Når det er sagt er det kanskje typisk «underdog», nye eller mindre kjente kandidater som kan tjene mest personlig, mens kjente politikere som statsminister Jens Stoltenberg og ordfører Fabian Stang bør brukes til å konvertere støtte til faktiske stemmer for partiet generelt. Utfordringen er jo også at folk ikke forstår forskjellen på å være aktiv og det å konvertere til salg, eller i politikkens verden – faktiske stemmer. Det er ikke slik at det partiet som trykker flest løpesedler vinner valget. Sånn er det på sosiale medier også. Det er ikke bare aktiviteten, men kvaliteten på innholdet og oppfølgingen som teller, sier Nordby Lunde.

Roligere
Valgkampen er over. Heidi Nordby Lunde tror det betyr at det blir behagelig for brukere av Twitter.com.

–Det er betydelig behageligere å delta på Twitter når lysene i valgstudio slukkes og partiklakkørene forsvinner. Det er jo et paradoks at brukerne av sosiale medier, som man skullet tro politikerne ønsker å påvirke, trekker et lettelsens sukk når politikere og rådgivere trekker seg tilbake på grunn av hvordan de velger å oppføre seg når de er der. Det er som de plagsomme festdeltakerne som kommer sent, ødelegger alle de interessante samtalene ved å sette på ABBA på full guffe, drikker opp spriten og så stikker på byen. De festdeltakerne som da ikke har gått hjem, plukker opp der de slapp og fortsetter festen med å snakke om de som akkurat gikk. Ikke en smart strategi om man vil vinne venner eller velgere, sier Nordby Lunde.

Har du et godt eksempel på en sak som ble fremmet i valgkampen på bruk av sosiale medier?

— Nei, men tar gjerne mot innspill på både kampanjer og personer som har gjort det godt. Dessuten er det mindre oversiktlig i en kommunevalgkamp, hvor lokale saker ofte setter dagsorden, men aldri når tradisjonelle medier.

Spørsmålet om hvilken politiker som har drevet en god valgkamp på sosiale medier, er vanskelig å besvare for Heidi Nordby Lunde. Spørsmålet er vrient fordi valgresultatet er helt ferskt, og få har gjennomgått tallene.

–Siden dette har vært en lokalvalgkamp og jeg selv har vært aktiv i den, så har jeg primært fulgt politikere i Oslo hvor ingen har utmerket seg. Det blir jo ekstremt vanskelig å kommentere når vi enda ikke vet hvem som har kommet inn hvor. Personstemmene er fortsatt under opptelling, kan ikke kommentere på effekt før resultatene er ferdig.

Heidi Nordby Lunde mener at i en tradisjonell drevet valgkamp, vil de som allerede er kjente og har et bredt nettverk alltid vinne på det.

–De andre kandidatene som deler ut løpesedler, står på stands eller gjør andre tradisjonelle aktiviteter jobber egentlig for dem. Det er ikke et enten/eller, men både/og. Du kan ikke kun sitte på gutterommet og tvitre. Du må ut blant folk for å ha noe interessant å tvitre om, sier Nordby Lunde.

Arbeiderpartiet var best
Vi var naturlig nok nysgjerrig på hvilket parti Heidi Nordby Lunde mente var best. Hun har selv verv i Høyre.

–Generelt synes jeg Arbeiderpartiet er de som er flinkest til å utnytte potensialet ved bruk av ny teknologi og sosiale medier. Den basen de bygger gjennom registrering av e-postadresser og fan-sider på Facebook skal bli vanskelig å slå. Samtidig har både Venstre og SV også hatt gode kampanjer, og er flinke på nett. Utfordringen for de fleste er at de kommuniserer stort sett til kjernevelgerne. Målet må jo være å flytte stemmer. Der har alle partiene mye å gå på, men det kan være at den jobben må gjøres av enkeltkandidatene selv og ikke fra partiene. Men ser man til Moderaterna i Sveriges kampanje fra 2006, så ser man tydelig det sterke samspillet mellom tradisjonelle og nye kanaler, der en ny kommunikasjonsplattform er grunnlaget for suksess også i sosiale kanaler. Siden jeg først brukte fest som eksempel; på sosiale medier gjelder det ikke bare å være tilstede, du må delta aktivt selv også, avslutter Heidi Nordby Lunde.

Mest lest

Arrangementer