Ukategorisert

Vil avvikle eiendomsskatten

I Bergen Fremskrittsparti er det fortsatt et mål å avvikle eiendomsskatten i kommunen.

TV2 meldte på mandag at byrådet i Bergen fremmet et budsjettforslag med eiendomsskatt for innbyggere i kommunen. Bergen Fremskrittsparti gjennomførte i valgkampen en kampanje mot eiendomsskatten. Byrådets budsjettforslag samsvarer ikke med det Høyre og FrP frontet i valgkampen.

Liberaleren tok kontakt med Petter Kvinge Tvedt som er varamedlem til bystyret i neste valgperiode. Tvedt understreker at eiendomsskatten er halvert i Bergen siden 2007 og målet er på sikt å avvikle skatten.

–Byrådspartiene er i disse dager i forhandlinger om en ny plattform for de neste fire årene. Plan for videre avvikling av eiendomsskatten er naturligvis et forhandlingstema, sier Petter Kvinge Tvedt til Liberaleren.

Skatt er et verdispørsmål
For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være. En stor offentlig sektor gir borgerne lite spillerom.

Det er viktig at politikere som gikk til valg på å avvikle eiendomsskatten, står fast på standpunktet når den nye valgperioden starter.

Mest lest

Arrangementer