Ukategorisert

Spennende med parlamentarisme

Tromsø har innført parlamentarisme, og har et byråd utgått fra Høyre, FrP og Venstre.

Det betyr at Jonas Eilertsen, den politikeren som er grunnleggende liberal i både verdi- og økonomispørsmål i Tromsø-politikken, er byråd for næring, kultur og idrett. Venstre-politikeren har en del å forsvare. Han gikk til valg på å fjerne reguleringer på skjenketider i Tromsø. Han ønsker å redusere størrelsen på byråkratiet, og vil effektivisere offentlig sektor så mye som mulig. Alle disse områdene får han påvirke som byråd for næring, kultur og idrett.

Liberaleren intervjuet Jonas Eilertsen i serien Kandidaten i valgkampen. Han kom med fagre lovnader, løfter han kan innfri som sentralt medlem av byregjeringen.

Eilertsen skrev også innlegget Borgerlig samarbeid i Tromsø, et innlegg som ble publisert 20. juli. Nå, noen måneder etterpå, har Tromsø fått borgerlig styre bestående av Høyre, FrP og Venstre.

Et barn ble født
Skribenten fulgte kommunestyremøtet på nettstedet til Tromsø kommune på onsdag. Debatten om styreform var spennende, og det var spesielt givende da Øyvind Hilmarsen (H) la fram byrådserklæringen. Det var som om politikerne ble foreldre til et lite barn. Fødselen var unnagjort og det samme var navnevalget, men likevel var barnet helt nytt for politikerne. Kanskje ikke så rart for et kommunestyre som sa farvel til formannskapsmodellen.

Flere kommuner og fylkeskommuner kommer til å innføre parlamentarisme i årene som kommer. Det kan være en kostbar organisering av det politiske arbeidet, men systemet styrker trolig politikkutformingen, maktfordelingen og den offentlige debatten.

Mest lest

Arrangementer