Ukategorisert

Nei til bompenger, ja til drivstoffavgift?

Vinner den blågrønne alliansen i Alta, vil det bli storstilt press mot Stortinget fra mange andre kommuner. Vi kan da vinke farvel til drømmen om betydelige skatte- og avgiftslettelser.

Høyre vant valget i Alta kommune. Laila Davidsen har blitt ordfører med støtte av en blågrønn allianse bestående av Fremskrittspartiet, Kystpartiet og Venstre. Alliansen seiret i Alta på et klart og tydelig nei til bompenger. Arbeiderpartiet tapte valget, og frontet bompenger for å bygge ut veier det er bred enighet om i lokalsamfunnet.

Nå har hverdagen kommet for den blågrønne alliansen. For å komme med i Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 2023, må politikerne sørge for en egenandel til prosjektene. Alliansen er fortsatt negativ til bompenger, men vurderer drivstoffavgift i Alta kommune.

–Vi vil ha sjekket om dette er en mulighet. Det skal ikke bli mer enn én kroner per liter, sier ordfører Laila Davidsen til Finnmark Dagblad.

Prinsipielt imot bompenger, men for drivstoffavgift? Dette lukter svidd!

Statens vegvesen har gjort flere utredninger de siste årene med bruk av tall fra tenkt drivstoffavgift. Konklusjonen er at avgift på rundt én krone, vil gi et vesentlig mindre bidrag til veiutbygging enn hva bompenger med «normale» bompengesatser vil gjøre.

For Liberaleren er det viktig at drivstoffavgift ikke samsvarer mellom hvem som betaler avgiften og hvilken nytte bilister har av prosjektene. Ikke-brukerne av en vei skal ikke betale for veien.

For bompenger
Liberaleren mener alle bør forsvare bompenger i systemet vi har med veier i regi av staten, fylkeskommuner og kommuner. Det er rimelig at bompengeavgift betales av den som bruker veien.

Altas Høyres prinsipielle kamp mot bompenger er merkelig. Høyre har på Stortinget lang tradisjon for å slutte seg til bompengeprosjekt som har lokalpolitisk støtte. Høyre har alltid ment at bompengeprosjekt er en form for spleiselag mellom staten og bilistene.

At Alta FrP er imot bompenger er mer forståelig på grunn av landsmøtevedtak, men i Finnmarks største kommune er FrP en liten bror i den blågrønne alliansen. Å være imot bompenger er ikke det samme som å være for drivstoffavgift, noe utallige oppslag på Frp.no beviser.

Adjø skattelettelser?
Dersom den blågrønne alliansen og SV vinner frem med kravet om storstilt veiutbygging i Alta uten betydelig egenandel, vil det komme lignende krav fra andre kommuner. Resultatet blir økt skattefinansiert forbruk, noe som gjør det mye verre å senke skatter og avgifter slik liberalister ønsker.

Mest lest

Arrangementer