Ukategorisert

Ikke kommunalt selvstyre i Agder

Liberaleren har tidligere omtalt forsøkene på å slå sammen Agderfylkene, og at flere kommuner i Aust-Agder ønsker å bli en del av Vest-Agder. Nå sier regjeringspartiene nei.

I de kommunene som ønsker å bytte fra Aust- til Vest-Agder er det flertall for byttet, ifølge resultatene fra lokale folkeavstemninger. Men flertallet i fylket har i en folkeavstemning slått fast at de to fylkene ikke bør slås sammen.

Kommunene hadde likevel et håp om å kunne flytte fylkesgrensen, siden innbyggerne som berøres er for. Idag skriver Aftenposten at regjeringspartienes stortingsgrupper har sagt et klart og tydelig nei til at det skal være mulig for de berørte kommunene å bytte fylkestilhørighet.

Saken må gjøre vondt, spesielt i Senterpartiet. Men også i Aust-Agder Ap. Senterpartiet holder vanligvis en høy profil når det gjelder kommunalt selvstyre. Men det skal tydeligvis ikke gjelde i denne saken. i Aust-Agder Ap ønsket mange å fjerne partiets toppkandidat Freddy de Ruiter, fordi han har motsatt seg sammenslåing. Så hva vil skje med Aps oppslutning i de kommunene som ønsker å bytte fylke, når Ap er med på å blokkere dette ønsket i Stortinget?

Fædrelandsvennen mener ifølge Aftenposten at den lokale debatten slett ikke vil ta slutt efter regjeringspartienes avklaring i Stortinget. Den vil fortsette.

Det skal bli interessant å se hvilken oppslutning de tre regjeringspartiene får i de berørte Aust-Agder-kommunene, og i fylket som helhet ved valget neste år.

Mest lest

Arrangementer