Ukategorisert

Liberalistisk likestillingsmanifest – tar noen utfordringen?

08.mars 2011 skrev jeg en kommentar her på Liberaleren, om hvilke saker som kunne innå i et liberalistisk likestillingsmanifest. I efterkant av årets kvinnedag er det greit på plukke det frem igjen.

Dette skrev jeg for to år siden:

«Et individualistisk manifest for likestilling
må være mulig å få til. Der målet er at den enkelte skal betraktes, behandles, vurderes – og respekteres – som person – og ikke ut fra sitt kjønn.

– Lønnsdannelse skal være individuell
Lønn skal fastsettes i avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstager basert på kompetanse (utdannelse og erfaring), innsats og resultater. Uavhengig av kjønn

– Vold er en krenkelse av individets autonomi og er uakseptabelt, uansett
En av statens hovedoppgaver er å beskytte individets rettigheter mot krenkelse. Politiet må derfor sikres ressurser til bekjempelse av vold på alle arenaer.

– Vold er ikke svaret på problemer. Vold er problemet
Dette bør være en naturlig del av oppdragelsen – uavhengig av barnets kjønn.

– Forhold inngått i frivillighet mellom voksne skal respekteres
Uavhengig av kjønn, legning eller religiøs eller etnisk tilhørighet. Å tvinge barn og/eller ungdom til ekteskap eller samliv er å berøve dem deres fremtidige valgfrihet av samlivspartner som voksne.

– Omsorg for barn er ikke kjønns- eller legningsavhengig
At menn tar ansvar og viser omsorg for egne og andres barn bør derfor betraktes som like naturlig som at kvinner gjør det. Også ved barnefordeling i forbindelse med samlivsbrudd.

– Ingen yrker bør betraktes som mer naturlig for det ene kjønn enn det annet
Søken efter lykke er en naturlig rettighet for mennesket. Og kan også i moderne språkdrakt defineres som retten til å realisere seg selv – sine evner, visjoner, håp og drømmer. Om man velger en betalt yrkeskarriere eller tar ansvar for hjem og barn bør betraktes som et frivillig valg – og ikke resultere i fordømmelse eller forakt.

– Det trengs flere som engasjerer seg. Både i politikken, i arbeidslivet og ellers
Bare ved å engasjere seg kan man få satt ut i livet de mål og ønsker man har. Hvis man overlater engasjementet til andre, vil andres ideer vinne over dine egne.

Denne listen kan gjøres lengre, og jeg er åpen for nye punkter. Det alle burde kunne være enige om er at ingen fordi man er kvinne skal måtte aksepter tvangsgifte, kjønnslemlestelse, lavere lønn, forventninger om å være hjemme med barn,».

Dette kan ses på som en fortsettelse av min artikkel igår, om en parolestrategi for Unge Høyre, Unge Venstre og FpU foran neste års 08.marsmarkering. Les gjerne også årets 08.marsartikkel her på Liberaleren.

Mest lest

Arrangementer