Ukategorisert

Ti forslag for færre kommunalt ansatte

Rapporten fra Statistisk sentralbyrå viser at det blir flere og flere ansatte i kommunene og fylkeskommunene. Mange ansatte betyr høye skattefinansierte utgifter.

Det er mulig å redusere bemanningen. Det er politikernes tøffhet som bestemmer hvor kraftig reduksjonen blir. Ettersom regjeringen og Stortinget i stor grad bestemmer hvordan kommunepolitikerne skal styre norske kommuner, må de viktigste reformene bli vedtatt på Stortinget før det blir et systemskifte i kommunesektoren.

Liberaleren, og liberalister, vil ha privatisering. Privatisering er at det offentlige ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert. Å privatisere betyr å sette klare for politikk!

Ti forslag som enkelt lar seg gjennomføre gjennom vedtak på Stortinget, og i by- og kommunestyrene, forslag som ikke raserer det som sosialdemokrater omtaler som velferdsstaten. Ulempen med forslagene er minimal gevinst ettersom de store pengene ligger i helse-, omsorg- og utdanningssektoren.

1.Avvikle kulturskolene.
2.Avvikle folkebibliotekene
3.Avvkle fritidsklubbene
4.Avvikle kinodriften
5.Avvikle ordningen med feiing og tilsyn av boliger
6.Avvikle næringsetaten
7.Avvile miljøvernleder (En del kommuner har allerede gjort dette/slått stillingen sammen med andre avdelinger)
8.Avvikle svømmetilbud, typisk folkebad
9.Avvikle Helsestasjon for ungdom
10. Avvikle ordningen med servicekontor (færre kommunale tjenester reduserer behovet for servicekontor)

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer