Ukategorisert

Ti forslag for færre kommunalt ansatte

Rapporten fra Statistisk sentralbyrå viser at det blir flere og flere ansatte i kommunene og fylkeskommunene. Mange ansatte betyr høye skattefinansierte utgifter.

Det er mulig å redusere bemanningen. Det er politikernes tøffhet som bestemmer hvor kraftig reduksjonen blir. Ettersom regjeringen og Stortinget i stor grad bestemmer hvordan kommunepolitikerne skal styre norske kommuner, må de viktigste reformene bli vedtatt på Stortinget før det blir et systemskifte i kommunesektoren.

Liberaleren, og liberalister, vil ha privatisering. Privatisering er at det offentlige ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert. Å privatisere betyr å sette klare for politikk!

Ti forslag som enkelt lar seg gjennomføre gjennom vedtak på Stortinget, og i by- og kommunestyrene, forslag som ikke raserer det som sosialdemokrater omtaler som velferdsstaten. Ulempen med forslagene er minimal gevinst ettersom de store pengene ligger i helse-, omsorg- og utdanningssektoren.

1.Avvikle kulturskolene.
2.Avvikle folkebibliotekene
3.Avvkle fritidsklubbene
4.Avvikle kinodriften
5.Avvikle ordningen med feiing og tilsyn av boliger
6.Avvikle næringsetaten
7.Avvile miljøvernleder (En del kommuner har allerede gjort dette/slått stillingen sammen med andre avdelinger)
8.Avvikle svømmetilbud, typisk folkebad
9.Avvikle Helsestasjon for ungdom
10. Avvikle ordningen med servicekontor (færre kommunale tjenester reduserer behovet for servicekontor)

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Andy
Andy
9 years ago

11. Og et innsparingspotensiale som virkelig monner: Tvangssammenslå småkommuner. Faktisk de fleste kommuner. Evt. fjern kommunene helt og overfør alt deres ansvar til fylkene. Det er en helt fundamental misforståelse når noen (e.g Sp) finner på å hevde at demokratiet styrkes ved å opprettholde minst mulig enheter. Det eneste de faktisk oppnår er a) en ekstrem ineffektivitet, b) stort behov for kontroll og detaljstyring ovenfra, c) lokaldiktatur der enkeltpersoner får uforholdsmessig stor makt over sine naboer, d) ekstrem ansvarsfraskrivning i og med at de som betaler og de som forbruker ikke har noen logisk eller sosial samhørighet samtidig som maktpersoner… Read more »

Fra arkivet