Ukategorisert

Ti forslag for færre kommunalt ansatte

Rapporten fra Statistisk sentralbyrå viser at det blir flere og flere ansatte i kommunene og fylkeskommunene. Mange ansatte betyr høye skattefinansierte utgifter.

Det er mulig å redusere bemanningen. Det er politikernes tøffhet som bestemmer hvor kraftig reduksjonen blir. Ettersom regjeringen og Stortinget i stor grad bestemmer hvordan kommunepolitikerne skal styre norske kommuner, må de viktigste reformene bli vedtatt på Stortinget før det blir et systemskifte i kommunesektoren.

Liberaleren, og liberalister, vil ha privatisering. Privatisering er at det offentlige ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert. Å privatisere betyr å sette klare for politikk!

Ti forslag som enkelt lar seg gjennomføre gjennom vedtak på Stortinget, og i by- og kommunestyrene, forslag som ikke raserer det som sosialdemokrater omtaler som velferdsstaten. Ulempen med forslagene er minimal gevinst ettersom de store pengene ligger i helse-, omsorg- og utdanningssektoren.

1.Avvikle kulturskolene.
2.Avvikle folkebibliotekene
3.Avvkle fritidsklubbene
4.Avvikle kinodriften
5.Avvikle ordningen med feiing og tilsyn av boliger
6.Avvikle næringsetaten
7.Avvile miljøvernleder (En del kommuner har allerede gjort dette/slått stillingen sammen med andre avdelinger)
8.Avvikle svømmetilbud, typisk folkebad
9.Avvikle Helsestasjon for ungdom
10. Avvikle ordningen med servicekontor (færre kommunale tjenester reduserer behovet for servicekontor)

Mest lest

Arrangementer