Ukategorisert

Elektronisk fotlenke, et godt alternativ!

En rapport som Statistisk sentralbyrå har publisert, viser at alternative straffemetoder kan være veldig positivt.

Personer som gjennomfører straff med elektronisk fotlenke og samfunnsstraff mister i mindre grad kontakten med arbeidslivet og samfunnet, sammenlignet med personer som soner i fengsel, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Liberaleren har i ulike artikler tatt til ordet for nye straffereaksjoner for å fjerne problemet med fengselskøer. Allerede i 2005 anbefalte vi hjemmesoning. I 2008 ble ordningen innført, etter at forskriften hadde vært på høring.

Det har vært betydelig motstand mot straff med elektronisk fotlenke i Norge, men også motstanderne bør innse at ordningen gir en god del fordeler, blant annet økonomi og bedre kontakt med samfunnet for de som må gjennomføre straffen.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer