Ukategorisert

75% fravær – likevel gjenvalgt

Kontroversene rundt kontrollutvalget i Eidsvoll fortsetter. Nestleder Ståle Melby (Ap) hadde 75% fravær fra møtene i kontrollutvalget i Eidsvoll kommune. Likevel ble han gjenvalgt som medlem og nestleder.

En kartlegging Eidsvoll Venstre har foretatt, viser at to av de 3 medlemmene som ble gjenvalgt da kommunestyret i Eidsvoll valgte nytt kontrollutvalg 30.april hadde hhv. 75% og 37,5% fravær fra møtene. Bare siden valget i 2011. Den med høyest fravær av de to er i tillegg nestleder i kontrollutvalget, Ståle Melby (Ap).

Kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug (V) forteller til Liberaleren at Eidsvoll Venstre har gått gjennom samtlige protokoller fra møtene i kontrollutvalget fra valget i 2011 og frem til i dag. Fraværsstatistikken er publisert på lokallagets hjemmeside. Bakkehaug sier at i motsetning til for de andre utvalgene i kommunen er ikke protokoller lagt ut på møtedatoene for kontrollutvalget på kommunens hjemmeside. Derfor måtte lokallagets folk gå gjennom samtlige kommunestyremøter, for å se om det lå protokoller fra kontrollutvalget som referatsaker.

– En skandale at Melby ble gjenvalgt!
Knut Bakkehaug mener det er en skandale at Ap fant på å foreslå Ståle Melby gjenvalgt som medlem og nestleder i kontrollutvalget, med så høyt fravær. Han forteller at på de to møtene som har vært etter nyvalget har Melby heller ikke vært tilstede. Melbys fravær er dermed oppe i 80%. Bakkehaug mener Eidsvoll Ap utviser forakt for resten av kommunestyret, når de gjenvelger Ståle Melby til kontrollutvalget. Han mener det er viktig med kontinuitet i kontrollutvalget, og er i tvil om utvalgets evne til å fungere skikkelig, når to av de fem faste medlemmene har så høyt fravær fra møtene.

Kritisert for manglende åpenhet
Liberaleren har tidligere fortalt om hvordan Eidsvoll Venstre har påvist manglende åpenhet om kontrollutvalgets virksomhet; på kommunens nettside finnes en elektronisk møtekalender der møtedatoer for samtlige utvalg i kommunen er publisert. Men ikke for kontrollutvalget. For de andre utvalgene er innkallelser, sakslister og protokoller for møtene lagt ut under møtedatoen. Men kontrollutvalget har til nå vært unntaket. Ap, FrP og Bygdelistas representant har gjort sitt beste for å bagatellisere Venstres kritikk. Selv lokalavisen har bidratt til dette, kan Knut Bakkehaug fortelle. Det virker som om de ikke forstår dette med åpenhet: – Hvem som helst kan være tilhører på møtene i kontrollutvalget. Men dette blir umulig når møtested og -dato ikke blir informert om på forhånd, sier Bakkehaug. Og hvordan skal man vite om det er interessant å gå og høre på møtene, hvis sakslisten ikke blir publisert på forhånd?

Posisjonen sikret seg flertall
De to partiene som har samarbeidet om budsjettet for 2013, og om nyvalg til hovedutvalgene har også sikret seg flertall i kommunens kontrollutvalg. Dette gjorde de ved å stille to lister ved valget; en ren Ap-liste, og en liste som et fellesforslag for Ap, FrP og representanten for en bygdeliste. De to partiene har avvist kritikken, ved å hevde at de ikke utgjør en formalisert flertallskonstellasjon i kommunestyret.

Mest lest

Arrangementer