Ukategorisert

Leter med lys og lykter

Liberaleren har tidligere hatt en artikkel om formannskapets innstilling om å øke eiendomsskatten i Porsanger kommune. Nå leter Høyre-politikere etter kutt, slik at regningen ikke blir sendt til innbyggerne.

Høyres forslag er kutt i sykefraværet. De ansatte i Porsanger kommune er legesykemeldt for 17,5 millioner kroner i året. Høyre vil vedta å redusere sykefraværet med 1,5 millioner kroner. På denne måten skal et politisk flertall slippe å fordoble eiendomsskatten i kommunen, ifølge Finnmark Dagblad.

–Ja, vi setter faktisk det som et mål. Vi har tro på dette. Tallet på sykemeldinger er så høyt, at det ville være uansvarlig av oss som politikere og ikke gripe fatt i dette. Vi er nødt til å sette oss ned, for å få redusert sykefraværet, sier Jonas Nymo, leder i Porsanger Høyre.

Det er viktig for politikerne å bruke skattefinansierte penger så fornuftig som mulig. Uten kritisk blikk på forbruk, kommer behovet for økte inntekter. Eiendomsskatt gir mange norske kommuner økte inntekter, inntekter som ethvert kommunestyre bør klare seg uten.

Budsjettdebatten i Porsanger kommunestyre er 19. desember. Det er Høyre og FrP som fikk flertallet i Porsanger etter valget i 2011.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
    Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.
  • Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?
    Økonomisk vekst, sysselsetting, industrialisering, innovasjon og bosetning er del av bærekraftsmålene. Hva betyr det? Og hva med ulikhet og barnearbeide? Del 3 i en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
  • I møte med fiendenI møte med fienden
    Jeg har sett en svært god film om amerikanske høyreekstreme. Jeg deler her noen av mine tanker.