Ukategorisert

Leter med lys og lykter

Liberaleren har tidligere hatt en artikkel om formannskapets innstilling om å øke eiendomsskatten i Porsanger kommune. Nå leter Høyre-politikere etter kutt, slik at regningen ikke blir sendt til innbyggerne.

Høyres forslag er kutt i sykefraværet. De ansatte i Porsanger kommune er legesykemeldt for 17,5 millioner kroner i året. Høyre vil vedta å redusere sykefraværet med 1,5 millioner kroner. På denne måten skal et politisk flertall slippe å fordoble eiendomsskatten i kommunen, ifølge Finnmark Dagblad.

–Ja, vi setter faktisk det som et mål. Vi har tro på dette. Tallet på sykemeldinger er så høyt, at det ville være uansvarlig av oss som politikere og ikke gripe fatt i dette. Vi er nødt til å sette oss ned, for å få redusert sykefraværet, sier Jonas Nymo, leder i Porsanger Høyre.

Det er viktig for politikerne å bruke skattefinansierte penger så fornuftig som mulig. Uten kritisk blikk på forbruk, kommer behovet for økte inntekter. Eiendomsskatt gir mange norske kommuner økte inntekter, inntekter som ethvert kommunestyre bør klare seg uten.

Budsjettdebatten i Porsanger kommunestyre er 19. desember. Det er Høyre og FrP som fikk flertallet i Porsanger etter valget i 2011.

Mest lest

Arrangementer