Ukategorisert

Kommuneparlamentarisme fungerer etter hensikten

Flere kommuner bør innføre parlamentarisme, selv om ordningen kan koste litt mer penger enn formannskapsmodellen.

Parlamentarisme i norske kommuner og fylker har fungert som forutsatt. Ansvaret for beslutningene som treffes er blitt tydeligere, skillelinjene i politikken kommer klarere frem og den folkevalgte styringen har økt, ifølge en rapport som Universitetet i Nordland har laget på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Denne skribenten er veldig for parlamentarisme, og Liberaleren har bedt kommuner om å ta debatten om ny modell. Parlamentarisme vil styrke politikkutformingen, maktfordelingen og den offentlige debatten. Innbyggerne fortjener et bedre system enn det formannskapsmodellen gir, selv om det gir økte skattefinansierte utgifter.

Mest lest

Arrangementer