Notiser

Kommunale gebyr opp 3,2 prosent

De kommunale gebyrene knyttet til bolig steg med 3,2 prosent på landsbasis fra januar 2013 til januar 2014.

I gjennomsnitt betaler hver husstand drøye 10 500 kroner for tjenester knyttet til vann, avløp, renovasjon samt feiing og tilsyn, ifølge
Statistisk sentralbyrå.

Selv om flere av tjenestene er vanskelig å privatisere, bør kommunene utføre tjenestene så effektivt som mulig. Lavere kostnader betyr hyggeligere giroer for innbyggerne.

Mest lest

Arrangementer