Ukategorisert

Flere byråkrater, uansett regjering

Er du medlem i ett av partiene som har vært i regjering de siste årene samtidig som du ønsker å effektivisere Norge? Da har du et lite problem!

Tall, og det finnes flere ulike målinger, viser at det blir flere og flere byråkrater i Norge, uansett hvilken regjering vi har. Tallet på byråkrater økte under den rødgrønne regjeringen, og tallet øker fortsatt med Erna Solberg som statsminister og Siv Jensen som finansminister.

TV2 har i dag et oppslag om at flere byråkrater blir ansatt under dagens regjering sammenlignet med regjeringen til Jens Stoltenberg som gikk av i 2013.

Å effektivisere Norge, altså redusere antall byråkrater, er ganske lett, men politikerne må sette grenser for politikk. Det har ikke regjeringen eller nåværende stortingsflertall gjort i spesielt stor grad.

Hva er en byråkrat, enkelt forklart? Det er en ansatt i forvaltningen som håndhever regelverket som politikerne har vedtatt. I Norge er det statlige byråkrater, fylkeskommunale byråkrater og kommunale byråkrater.

Kan det bli færre byråkrater i Norge? Ja, uten tvil! Liberaleren har tidligere kommet med tre eksempler og vi gjentar disse:

Eksempel 1; legg ned fylkeskommunen
Å legge ned fylkeskommunen og dermed overføre oppgaver til kommunene og private aktører, betyr at for eksempel fylkesrådmannen og hans stab blir uten oppgaver. Ikke fryktelig mange personer som blir rammet av effektiviseringen, men det gir færre byråkrater i Norge. Nå har nedleggelse av fylkeskommunen andre positive ringvirkninger, men det er en annen debatt.

Eksempel 2; kommunesammenslåing
Kommunesammenslåing betyr blant annet ett rådhus. Det betyr ett parti med ordfører, rådmannen og rådmannens stab. For Vadsø og Vardø, for å bruke to kommuner i Øst-Finnmark som eksempel, vil det samlet sett være noen millioner kroner i mindre utgifter på kommunesammenslåing, penger som politikerne kan prioritere til andre formål, eller redusere skatte- og avgiftsnivået.

Eksempel 3; avvikle lotterilovgivningen
Avvikle lotterilovgivningen, blant annet lotteriloven. Det vil gi mye mer frihet for lag, foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner og bedrifter.

Slik liberalisering, eller sette grenser for politikk, vil gjøre Lotteritilsynet overflødig. I Lotteri- og stiftelsestilsynet er det statlige byråkrater som en vanlig borger ikke møter i det daglige. Tilsyn og direktorat er det mange av i lille-Norge.

Mest lest

Arrangementer