Ukategorisert

Ikke registrert utmeldelse på FrP-Ellinor

Arne-Rune Gjelsvik, rådgiver for Finnmark FrP, sa til Liberaleren tirsdag ettermiddag, at han ikke har registrert at Ellinor Nilsen har meldt seg ut av partiet.

Mediene som omtaler saken som Liberaleren omtalte i går, melder at Nilsen har brutt med Fremskrittspartiet. Ifølge medlemslistene er hun fortsatt medlem av Finnmark FrP.

Arne Rune Gjelsvik innrømmer for Liberaleren, at det kan bli en nært forestående eksklusjonssak om Ellinor Nilsen ikke melder seg ut, og fortsatt står fast på å støtte arbeiderpartialliansen i forbindelse med konstitueringen i Alta.

En ekte FrPer?
Skribenten, som er tidligere FrP-politiker, synes det var lett å snakke med Arne-Rune Gjelsvik og vi snakket om mer enn kun spørsmålet om Ellinor Nilsen er medlem av partiet. Blant annet om Nilsen virkelig var den ekte FrPeren i Alta. Det er hun som offentlig har vært imot økte kostnader til politikergodtgjørelser og det er den offisielle årsaken til at hun har offentliggjort støtte til arbeiderpartialliansen.

Som FrP-rådgiver ville ikke Arne-Rune Gjelsvik konkludere i en politisk diskusjon med en skribent, men han er uten tvil én av mange i FrP-familien som reagerer på at Alta har flere politikere med høy godtgjørelse ettersom kommunen driver etter formannskapsmodellen, og er en nokså liten kommune i norsk målestokk. Alta kommune burde hatt én heldagspolitiker og det er ordføreren. Til sammen, spørs litt på hvordan man lager regnestykket, har kommunen nå 3,8 stillinger til politikk pluss frikjøpsordning for gruppeledere. Mye penger blir brukt på politikere i en kommune som driver etter formannskapsmodellen.

Ellinor Nilsen har protestert på dette. Protestene burde kommet i FrP-møter, og ikke like før konstituerende møte i kommunestyret.

Mest lest

Arrangementer