Ukategorisert

Ja til effektivisering av driften

Flere kommuner bør gjøre som Austevoll kommune, nemlig effektivisere driften – gjerne med konkurranseutsetting av oppgaver.

Konkurranseutsetting er ikke optimalt, men det er et virkemiddel flere lokalpolitikere bør bruke i kommunebudsjettforslaget. I festtaler blir virkemidlet trukket frem av mange politikere på ikke-sosialistisk side, men altfor få fremmer konkrete forslag. Viktig med forslag, selv om forslagene blir nedstemt av kommunestyret.

Austevoll kommune har konkurranseutsatt oppgaver. Det har gitt rom for politikerne slik at eiendomsskatten ble fjernet, ifølge Frp.no.

Hva er konkurranseutsetting?
At noe som tidligere har vært en offentlig produsert vare eller tjeneste (et monopol) i fremtiden også kan produseres av private. Det offentlige etterspør en vare eller tjeneste.

I praksis innebærer dette at et (politisk) organ (forhåpentligvis) lager en liste med krav til kvaliteten på tjenesten, og så lyser ut en konkurranse.

Private (bedrifter eller ideelle organisasjoner) kommer så med et tilbud, der de viser hvordan de vil løse oppgaven i forhold til kravene, og til hvilken pris.

Et offentlig organ (ikke nødvendigvis politisk) velger så hvilken tilbyder som har det mest troverdige tilbudet. Det er ikke noe krav at man skal velge den billigste.

Finansieringen er fortsatt offentlig. Dette betyr at det ikke er den enkelte brukers lommebok som avgjør kvaliteten på tilbudet.

Hva er privatisering?
At det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert.

Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den.

Mest lest

Arrangementer