Ukategorisert

Standardiserte pakninger blir vedtatt

Alt tyder på at Stortinget vedtar standardiserte pakninger for tobakk og snus, selv om erfaringer fra utlandet tyder på at norske politikere tar feil.

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har foretatt en innstilling på saken om standardiserte tobakkspakninger. Det er et stort flertall på Stortinget for innstramninger, for klare brudd på for eksempel ytringsfriheten.

I Sverige har uavhengige eksperter utredet ulike alternativ på oppdrag fra regjeringen. I utredningen ble det konkludert med at varemerkeforbud/nøytral emballasje er grunnlovsstridig i Sverige. Dersom ordningen med standardiserte tobakkspakninger skal innføres, må politikerne endre grunnloven, ifølge en artikkel Liberaleren publiserte i mars i år.

I innstillingen, lagt ut på Stortinget.no, kommer proposisjonen til å bli «banket» igjennom i neste uke. Det er også en del andre endringer, men det er standardiserte pakninger liberalister har diskutert mest.

Det mest irriterende er ikke at Stortinget kommer til å bryte viktige prinsipp og opptrer som formyndere, for det er etter hvert vanlig. Det verste er at reguleringer avler reguleringer. Når politikerne går så langt som dette, hva blir det neste? Totalforbud og åpning for et gigantisk illegalt marked? Det er lov å stille spørsmålet etter behandlingen i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Tags:

Mest lest

Arrangementer