Ukategorisert

Naturlig med skolenedleggelser

Når kommunepolitikerne skal få budsjettene i balanse, må de enten øke inntektene gjennom skatter og avgifter og/eller kutte i utgifter.

Mange kommuner har økt inntektene de siste årene, blant annet gjennom eiendomsskatt. Til tross for skatteøkninger, er det lite penger til driften. Dermed er det naturlig å legge ned små skoler, skoler med få elever. Det gir økonomisk gevinst, uten store negative konsekvenser for en stor del av befolkningen.

Nationen.no melder at 177 små grendeskoler har blitt lagt ned siden 2010.

Stortinget har satset betydelig på kommunesektoren de siste valgperiodene. Mange kommuner har fått økte rammer. Likevel sliter kommuner økonomisk. Det må bety at kommunepolitikere bruker penger på gal måte. Tiden er overmoden for gjennomgang av tjenestetilbudet i kommunesektoren.

Les også:
Denne undersøkelsen kan gi mange lokalpolitikere økt selvtillit

Mest lest

Arrangementer