Ukategorisert

VGs superenkle valgtest får frem skillelinjene – i to ledd

VGs valgtest er veldig enkel, men inneholder nok til å vise hovedskillene mellom blokkene og nyanser mellom partiene. Men både nyansene og viktige temaer mangler.

Dine svar på de første fem spørsmålene avgjør om du er rødgrønn eller hører hjemme på den ikke-sosialistiske siden. Så kommer tre nyanserendespørsmål som avgjør partivalget. Men det er med omtalen hvilke regjeringsalternativer hvert parti har, at VG bommer grovt. I hvert fall på Venstre.

For at du ikke skal være i tvil er selve hovedpoenget i hver påstand i uthevet skrift. Uthevingene i påstandene i valgtesten (nedenfor) er derfor gjort av VG. Er du i tvil om spørsmålet kan du rulle ned og få en forklaring. Problemet med måten flere av spørsmålene er formulert, samt at det bare er to svar-alternativer (enig/uenig) gjør at nyansene forsvinner.

Når det er så få temaer som er berørt, svekker det testen. Men sannsynligvis måtte det til, for å få frem skillelinjene. Oljeboring er f.eks et tema som splitter regjeringsalternativene på hver side. Skal du være helt sikker i ditt partivalg bør du ikke nøye deg med VGs valgtest.

VGs påstander – mine svar og kommentarer

1. Vi må øke skattene for å skape bedre velferd

Mitt svar: Uenig (svaret siler vekk alle venstresidepartiene samt MDG – og kanskje KrF)

Kommentar: Dette er den klassisk norske tilnærmingen. Man stiller ikke spørsmål om man kan effektivisere offentlige tjenester, og slett ikke om det offentlige bør drive med færre oppgaver enn i dag, eller redusere omfanget av tjenester.

Et veldig enkelt spørsmål for liberalister. Staten bør ha få, klart definerte kjerneoppgaver. Jo flere saker som avgjøres i politiske organer og jo høyere (og flere) skatter og avgifter, jo mindre blir din og min frihet til å ta reelle avgjørelser i vårt eget liv. Staten har nok penger, problemet er at de spres på for mange oppgaver.

2. Ja til at flere private aktører kan drive eldreomsorg

Mitt svar: Enig (nok et spørsmål som skiller høyresiden og venstresiden. I VGs forklaring er også ideelle aktører med, men jeg tipper at formuleringen skremmer en del sentrumsvelgere til å svare det motsatte av hva de mener).

Kommentar: Monopoler er et onde, spesielt offentlige fordi lovgiverne også er aktører gjennom det offentlige eierskapet – og dermed kan gi seg selv fordeler. Konkurranse er sunt fordi det skaper målbare incentiver for å levere bedre produkter/tjenester.

3. Det blir for mye privatisering med dagens regjering

Mitt svar: Uenig (igjen et spørsmål som skiller høyresiden og venstresiden. Og igjen for unyansert og til dels feilformulert påstand fra VG).

Kommentar: Hva har H/FrP-regjeringen egentlig privatisert? De har vel konkurranseutsatt en del (altfor lite), men å privatisere er å fjerne det offentlige ansvaret for en tjeneste fullt og helt, inkludert finansieringen av tjenesten. Så her bommer VG i sin spørsmålsstilling, og det kan få en del sentrumsorienterte velgere til å svare feil.

Egentlig et veldig ideologisk spørsmål. Spørsmålet er egentlig om staten bør eie og drive mer enn den gjør idag. Når man ser på hvor mye staten eier og driver er det allerede veldig mye. Staten bør være tydelig avgrenset. Når staten både er både regulator og selv aktør blir det rolleblanding. Og fare for særbehandling som å beskytte sine egne virksomheter mot konkurranse og innsyn.

4. Det er bra at det ble åpnet for flere midlertidige ansettelser

Mitt svar: Enig

Kommentar: Bedrifter bør ha mulighet til å teste ut kandidater før fast ansettelse, og til å ta «topper» i produksjon av varer/tjenester. Å ha mange fast ansatte er dyrt, og det blir komplisert og opp-/nedbemanne efter sesongvariasjoner. Samtidig gir det både unge, personer med delvis arbeidsevne og studenter mulighet til å jobbe for en periode, selv om man ikke er på utkikk efter en fast jobb. Og man kan prøve seg i ulike bransjer og yrker.

Resultat:

Du havner på høyresiden hos team Erna. Nå skal vi finne ut hvilket av partiene der som er din match.

Når jeg ikke vil øke skattene, vil ha flere private aktører innenfor eldreomsorgen, mer privatisering generelt og er for midlertidige ansettelser er det ingen bombe at jeg havner på ikke-sosialistisk side. Men det er (i teorien) fortsatt fire partier å velge mellom. Derfor kommer det tre nyanserende spørsmål:

Del 2:

6. Vi bør utrede om vi skal ha oljevirksomhet utenfor flere av områdene ved Vesterålen, Lofoten og Troms

Mitt svar: Uenig (svaret tilsier at jeg havner hos V eller KrF)

Kommentar: For liberalister er det ikke et klart svar på dette spørsmålet. Noen vil blåse i miljøargumenter og tenke mer på statens behov for inntekter i årene fremover. Og det er helt legitimt. Samtidig bør liberalister heller peke på behovet for å redusere i offentlige oppgaver, slanke og effektivisere offentlig sektor og dermed redusere behovet for flere inntektskilder i årene fremover. Jeg heller til denne linjen; staten har nok penger, og mer oljeinntekter vil utsette en nødvendig slanking og effektivisering av offentlig sektor.

7. Å kjempe for miljø og klima er viktigere enn absolutt alt annet

Mitt svar: Uenig (kanskje hos H og FrP)

Kommentar: Det viktigste er å beskytte individets rettigheter mot overgrep. Med klima og miljø som alt annet handler det om virkemidler og mål. Noen virkemidler skal være uaktuelle å bruke, uansett hva målet er. Det skiller liberalister fra de som er mer eller mindre totalitære/autoritære i sitt samfunnssyn.

8. Vi må beholde kontantstøtten

Mitt svar: Uenig (avgjørende spm for å havne hos V)

Kommentar: : Spørsmålet er både ideologisk og pragmatisk. Man skal ikke gi folk andres penger for ikke å benytte seg av en offentlig tjeneste. Og kontantstøtten motvirker integrering.

Endelig resultat av VGs valgtest

Trine er din match!

Venstre og Trine Skei Grande kan være noe for deg. Venstre vil som KrF ha Erna Solberg som statsminister, men de to partiene skiller vei i flere verdi- og livsynsspørsmål, som for eksempel kontantstøtte.

Feil om Venstres regjeringsalternativ
Når du har fått svar på hvilket parti du er mest enig med, kan du trykke på partilederen du har fått, for å se på regjeringsalternativene. Trine-figuren stiger opp til Kongens bord. Så stiger Erna Solberg (H) og Knut Arild Hareide (KrF) opp som Venstres foretrukne regjeringspartnere.

Dette er formuleringen som kommer opp: «Venstre sliter med å holde seg over sperregrensen, men vi likevel i regjering. Helst med KrF og Høyre alene, men utelukker ikke regjering med FrP.. eller å være støtteparti for Høyre og Frp igjen.»

Her er det bare den første halvparten som er korrekt: «Venstre sliter med å holde seg over sperregrensen, men vi likevel i regjering. Helst med KrF og Høyre alene». Noe mer står det ikke i uttalelsen Venstres landsmøte gjorde tidligere i år om regjeringssamarbeid efter valget.

Du trenger ikke ta testen flere ganger, om det er partienes regjeringsalternativ du lurer på. Beskrivelsen av både Høyres, FrPs og KrFs regjeringsalternativer synes å være korrekt.

PS. Jeg må tilstå at jeg ble overrasket over landsmøtevedtaket. Jeg ville trodd at Venstre skulle utelukke å sitte i regjering med FrP, og vedta at det er uaktuelt å være støtteparti for en H/FrP-regjering. Venstre har ikke vedtatt at det er uaktuelt med en ny samarbeidsavtale (som de har i denne perioden). Jeg hadde trodd at Venstres lærdom fra denne perioden skulle tilsi at partiet efter valget ville forholde seg til en H/FrP-regjering som et opposisjonsparti, der man forhandler fra sak til sak. Mer om det en annen gang. DS.

Tidligere testede valgomater for 2017:

TV2s partitest (21.juni)
Nettavisens partitest (16.juni)
NRKs valgomat (12.juni)

Mest lest

Arrangementer