Ukategorisert

Tro om Astrup virkelig mener dette?

Ville Nikolai Astrup, finanspolitisk talsperson for Høyre, skrevet dette leserinnlegget om han ikke var stortingsrepresentant for Høyre?

Astrup er én av de liberale i Høyres stortingsgruppe. Han har gjennom mange år kjempet for ny kurs i narkotikapolitikken, blant annet kjempet for Utdeling av heroin som behandlingstilbud. Han skjønner at politikerne bruker for mye penger og har brukt formueskatten som eksempel på en uheldig skatt.

Nå har den finanspolitiske talsmannen i Høyre sendt ut et leserinnlegg der han skryter av budsjettforliket med Venstre og KrF, et forlik med bruk av for mye skattefinansierte penger.

–Høyre og Fremskrittspartiet har blitt enige med Venstre og Kristelig Folkeparti om et statsbudsjett for 2018 som legger til rette for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig og trygt velferdssamfunn. Selv om neste års budsjett blir stramt, har vi funnet rom til å prioritere viktige saker for Norge. Det investeres i flere nye sykehus, raskere behandling og bedre helsetjenester. Vi ruster opp Forsvaret, setter av penger til flere lærere og bedre utdanning, styrker satsingen på vei og jernbane, tiltak for å få flere ledige hender i jobb og mer velferd ute i kommunene, har Nikolai Astrup skrevet i leserinnlegget.

Astrup avslutter innlegget med at Høyres viktigste prosjekt er å sikre et bærekraftig og trygt Norge. Det krever at vi holder igjen på pengebruken i årene som kommer, men også reduserer antallet unge utenfor arbeid og utdanning, omstiller økonomien og samfunnet i en grønnere retning og gir flere barn muligheter uavhengig av sosial bakgrunn. I møte med disse utfordringene er det ikke rom for Arbeiderpartiet og venstresidens vingling og reversering, ifølge Nikolai Astrup.

Sannheten er det er marginale forskjeller mellom det budsjettet som blir vedtatt og Arbeiderpartiets alternative forslag.

Mest lest

Arrangementer