Ukategorisert

Færre grunnskoler

Det er forståelig at mange kommuner har overført elever fra en skole til en annen. En skole tar mye penger i et kommunebudsjett.

De ti siste årene er det blitt 284 færre skoler i kommune-Norge. Det viser tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) for skoleåret 2016/2017, ifølge Kommunal Rapport.

Å opprettholde en skole med rektor og lærere med få elever, er dårlig butikk for kommunene. Dermed er det naturlig at elever blir flyttet fra en skole til en annen for å effektivisere driften.

Når det blir for lite penger til å drifte flere skoler, bruker politikerne pengene på dårlige måter; eller de setter ikke grenser for politikk.

Å legge ned skoler med veldig få elever kan gi andre fordeler enn kun økonomisk gevinst. Det gir mer spesialisert undervisning og mer stimulerende fagmiljø for elever og lærere, noe undersøkelsene til Helge Sandvig Thorsen viste.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer