Ukategorisert

Loppe kommune avholder ikke folkeavstemming

I Finnmark skal det være folkeavstemming om sammenslåingen med Troms, avstemming vedtatt av fylkestinget.

Folkeavstemmingen blir arrangert i perioden 7. til 14. mai med mandag 14. mai som offisiell valgdag. I praksis betyr folkeavstemmingen ingen verdens ting, bortsett fra nok et signal til regjeringen og Stortinget om at et flertall av finnmarkingene er motstandere av fylkessammenslåingen.

Kommunestyret i Loppa har vedtatt med ordførerens dobbeltstemme, at kommunen ikke skal avholde avstemmingen. Argumentet er økonomi og økonomi er et godt argument.

Vedtaket i kommunestyret, ifølge iFinnmark:
«Loppa kommune vil ikke bidra til å gjennomføre folkeavstemning om sammenslåing av Troms og Finnmark. Loppa kommune har en liten administrasjon med knappe ressurser. Skal Loppa kommune bruke ressurser på å hjelpe fylkeskommunen med gjennomføringen av folkeavstemningen, vil det gå utover den daglige driften av Loppa kommune. Loppa kommunestyre mener at det er bortkastet å bruke 3 millioner kroner av skattebetalernes penger på en folkeavstemning ett år etter at Stortinget har vedtatt en sammenslåing av Troms og Finnmark. Loppa kommune ber om at Finnmark fylkesting heller bruker de 3 millioner kroner på å styrke samferdselstilbudet i Loppa kommune og rehabilitere videregående skolebygg i fylket».

Finnmark fylkeskommune har beregnet kostnadene med avstemmingen i Finnmark til cirka tre millioner kroner, penger politikerne kunne brukt på noe fornuftig.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer