Ukategorisert

Loppe kommune avholder ikke folkeavstemming

I Finnmark skal det være folkeavstemming om sammenslåingen med Troms, avstemming vedtatt av fylkestinget.

Folkeavstemmingen blir arrangert i perioden 7. til 14. mai med mandag 14. mai som offisiell valgdag. I praksis betyr folkeavstemmingen ingen verdens ting, bortsett fra nok et signal til regjeringen og Stortinget om at et flertall av finnmarkingene er motstandere av fylkessammenslåingen.

Kommunestyret i Loppa har vedtatt med ordførerens dobbeltstemme, at kommunen ikke skal avholde avstemmingen. Argumentet er økonomi og økonomi er et godt argument.

Vedtaket i kommunestyret, ifølge iFinnmark:
«Loppa kommune vil ikke bidra til å gjennomføre folkeavstemning om sammenslåing av Troms og Finnmark. Loppa kommune har en liten administrasjon med knappe ressurser. Skal Loppa kommune bruke ressurser på å hjelpe fylkeskommunen med gjennomføringen av folkeavstemningen, vil det gå utover den daglige driften av Loppa kommune. Loppa kommunestyre mener at det er bortkastet å bruke 3 millioner kroner av skattebetalernes penger på en folkeavstemning ett år etter at Stortinget har vedtatt en sammenslåing av Troms og Finnmark. Loppa kommune ber om at Finnmark fylkesting heller bruker de 3 millioner kroner på å styrke samferdselstilbudet i Loppa kommune og rehabilitere videregående skolebygg i fylket».

Finnmark fylkeskommune har beregnet kostnadene med avstemmingen i Finnmark til cirka tre millioner kroner, penger politikerne kunne brukt på noe fornuftig.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • Norge som føderal republikk?Norge som føderal republikk?
  Norge er et parlamentarisk demokrati, men dét var ikke hva grunnlovsfedrene så for seg.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • CO2-skatt: en nødvendig inngripen?CO2-skatt: en nødvendig inngripen?
  Temperaturen stiger, og CO2-utslipp bidrar til utviklingen. Er CO2-skatt en nødvendighet for raskere overgang til fornybar energi?
 • Legaliser aktiv dødshjelp!Legaliser aktiv dødshjelp!
  Å kunne bestemme over eget liv, betyr også å kunne bestemme å avslutte det når det passer en.
 • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
  Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.
 • Flertallet har ikke rett til å bestemmeFlertallet har ikke rett til å bestemme
  Stålsett-saken illustrerer det iboende problemet med demokratiet. Et flertall kan gjøre gale valg som ikke bør respekteres