Ukategorisert

En hyggelig ROBEK-rekord

Det kan være et rekordlavt antall kommuner som er registrert i ROBEK, Register om betinget godkjenning og kontroll, ved utgangen av året.

Ved utgangen av 2019 vil det trolig kun være ti kommuner igjen i ROBEK, mot 47 kommuner i registeret ved utgangen av 2016. Det har aldri vært så få kommuner i ROBEK siden registeret ble opprettet i 2001, melder Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Registeret teller nå 16 kommuner, men foreløpige regnskapstall for 2018 og tilbakemeldinger fra fylkesmennene tyder på mer nedgang i antall registrerte kommuner. Det er bra, men det sier også mye om de økonomiske rammene kommunene har fått de siste årene. Masse, masse penger i kommunesektoren gir ineffektiv drift.

Norske kommuner har de siste årene flommet over av skattefinansierte penger. I tillegg har gjelden til kommunene økt drastisk, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Relativt godt økonomisk handlingsrom i kommunesektoren, gir lavt ROBEK-tall.

Kommuneøkonomi bør bli veldig viktig i kommunevalgkampen. Det er viktig med politikere i hvert kommunestyre/bystyre som vil effektivisere den kommunale driften og sette grenser for politikk.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
    Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
  • Engler og demonerEngler og demoner
    To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
  • For mye folk er ikke problemetFor mye folk er ikke problemet
    Glem befolkningsveksten. Problemet er for lite og for dyr energi. Og Paul Ehrlich.