Ukategorisert

Høyre- og FrP-politikere må fremme forslag om konkurranseutsetting av eldreomsorg

FpU ønsker konkurranseplikt i kommunene innenfor eldreomsorg, ifølge Klassekampen.

Forslaget er ikke spesielt godt ettersom det reduserer det kommunale selvstyret. Vil en kommune med politikere valgt av borgerne bruke alle pengene på institusjoner drevet av kommunen, bør kommunestyret kunne gjør dette uten innblanding fra Stortinget. Å sløse med skattefinansierte penger er en del av det kommunale selvstyret. Borgere som er uenig i sløsing bør stemme på liberalistiske alternativ ved valg.

Konkurranseutsetting av eldreomsorg er langt fra den mest gunstige løsningen, men det er bedre enn dagens system i mange kommuner. Det beste er full privatisering, noe ingen av oss kommer til å oppleve.

Bjørn-Kristian Svendsru og FpU må få FrP-politikerne i kommunesektoren til å foreslå konkurranseutsetting. Gjennom forslag og gode argument kan de ikke-sosialistiske partiene presse politikken til høyre. Ja det tar tid, men politiske prosesser gir mange positive ringvirkninger.

Det er veldig få kommuner i Norge som har konkurranseutsatt driften av sykehjem og hjemmebasert omsorg. FrP har en del av skylden ettersom lokalpartiene altfor sjelden fremmer forslag om modernisering av kommunal sektor.

Ikke-sosialistiske politikere bør jevnt og trutt fremme forslag om konkurranseutsetting og privatisering!

Hva er konkurranseutsetting?
At noe som tidligere har vært en offentlig produsert vare eller tjeneste (et monopol) i fremtiden også kan produseres av private. Det offentlige etterspør en vare eller tjeneste.

I praksis innebærer dette at et (politisk) organ (forhåpentligvis) lager en liste med krav til kvaliteten på tjenesten, og så lyser ut en konkurranse.

Private (bedrifter eller ideelle organisasjoner) kommer så med et tilbud, der de viser hvordan de vil løse oppgaven i forhold til kravene, og til hvilken pris.

Et offentlig organ (ikke nødvendigvis politisk) velger så hvilken tilbyder som har det mest troverdige tilbudet. Det er ikke noe krav at man skal velge den billigste.

Finansieringen er fortsatt offentlig. Dette betyr at det ikke er den enkelte brukers lommebok som avgjør kvaliteten på tilbudet.

Konkurranseutsetting er god sosialdemokratisk politikk, politikk med et skattefinansiert system der brukere får valgfrihet.

Mest lest

Arrangementer