Ukategorisert

Står Høyre-styrte kommuner for privatisering, sentralisering og økte forskjeller?

Det er nøyaktig to uker til valgresultatene tikker inn i kommune- og fylkestingsvalget. Om to uker vet vi hvem som er valgets vinner/vinnere og valgets taper/tapere i kommunene og fylkene.

Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet, prøver å få tillitsmannsapparatet, kandidatene og medlemmene, til å mobilisere de to siste ukene.

–Valget står mellom Arbeiderparti-styrte kommuner med sterkere fellesskap, og kommuner styrt av høyresida med privatisering, sentralisering og økte forskjeller, har Kjersti Stenseng skrevet i en e-post sendt ut til arbeiderpartiadresser.

Det er kun et lite problem. Høyresiden, hvis Høyre og FrP er høyresiden i Norge, ønsker ikke en stor grad av privatisering. Dessverre egentlig, for privatisering er å sette grenser for politikk. Det Høyre og FrP ønsker i en del kommuner er konkurranseutsetting, altså at private aktører utfører oppgaver for skattefinansierte penger. Konkurranseutsetting kan gi lavere utgifter. Lavere utgifter betyr økte muligheter til å forsterke den skattefinansierte innsatsen på noen av områdene, eller redusere/avvikle eiendomsskatten. Høyre- og FrP-politiker skal også være positive til private barnehager, friskoler og ha JA-holdning. Ingen av disse kjernesakene er privatisering, og det medfører sjelden sentralisering.

Kjersti Stenseng, du fordummer den politiske debatten. Det er nyanser som skiller Arbeiderpartiet fra Høyre/FrP i mange kommuner. De store skillelinjene går på konkurranseutsetting og JA-holdning, ja til for eksempel skjenke- og salgsbevillinger.

Liberalistene derimot ønsker privatisering og klare grenser for politikk. Liberalistene kommer til å være et lite parti også etter mandag 9. september.

Hva er konkurranseutsetting?
At noe som tidligere har vært en offentlig produsert vare eller tjeneste (et monopol) i fremtiden også kan produseres av private. Det offentlige etterspør en vare eller tjeneste.

I praksis innebærer dette at et (politisk) organ (forhåpentligvis) lager en liste med krav til kvaliteten på tjenesten, og så lyser ut en konkurranse.

Private (bedrifter eller ideelle organisasjoner) kommer så med et tilbud, der de viser hvordan de vil løse oppgaven i forhold til kravene, og til hvilken pris.

Et offentlig organ (ikke nødvendigvis politisk) velger så hvilken tilbyder som har det mest troverdige tilbudet. Det er ikke noe krav at man skal velge den billigste.

Finansieringen er fortsatt offentlig. Dette betyr at det ikke er den enkelte brukers lommebok som avgjør kvaliteten på tilbudet.

Hva er privatisering?
At det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert. Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den.

Det kommer til å være skattefinansierte helsetjenester, skattefinansiert eldreomsorg, skattefinansiert skole, skattefinansiert barnehage, skattefinansiert kultur og skattefinansierte veger om Høyre og FrP får alle, absolutt alle stemmene ved kommune- og fylkestingsvalget. Høyre og FrP går til valg på stort forbruk av skattefinansierte penger.

Liberalistene derimot ønsker et systemskifte, fra velferdsstat til velferdssamfunn.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer