Debatt

Noen førstegangsvelgere kan stemme på vgs

Noen førstegangsvelgere, f.eks på Eidsvoll videregående, kan avlegge forhåndsstemme fordi kommunen har valglokale på skolen. Dette kan øke valgdeltagelsen blant førstegangsvelgerne.

Det er færre førstegangsvelgerne som bruker stemmeretten enn blant resten av oss som kan stemme. Det finnes ingen fasit på hvordan man skal få flere førstegangsvelgere til å stemme. Mange «morsomme» metoder er forsøkt, fra humørfylte reklamefilmer til bruk «kule» kjendiser. Venstre tror at det hjelper å senke terskelen til valglokalet. Hva betyr det? Jo, at du som skal stemme for første gang og samtidig er elev i videregående skole kan få avgi stemme i et valglokale som er på skolen din.

Det er valgstyret i hver kommune som bestemmer når valglokalet skal være åpent, hvor mange valglokaler det skal være, og hvor de skal være. Eidsvoll Venstre tok opp dette første gang foran valget i 2013. Lokalavisen støttet Venstres forslag på lederplass. Heldigvis sa valgstyret ja til et forsøk med valglokale på Eidsvoll Videregående Skole. Dessverre bare én dag. Venstre tok opp igjen forslaget foran valget i 2015, og siden er det blitt akseptert. Foran årets valg sendte Venstres representant i kommunestyret, Knut Bakkehaug en epost til ordfører John-Erik Vika, som straks opplyste om at det blir valglokale på EVS også i 2019.

Alle vi som bor i Norge er heldige. Vi har rett til å stemme, og mange partier å velge mellom. I andre land er det bare ett parti å stemme på, og noen får ikke stemme i det hele tatt. Demokratiet i Norge er basert på frivillighet. Det er frivillig å stemme. Det er frivillig å stille til valg, og de som driver politikk i kommuner og fylker har ikke så godt betalt for de mange timene de stiller opp på egen fritid for å finne ut hvordan samfunnet best bør styres. Vi i Norge vet nok ikke hvor viktig det er å kunne velge sine ledere, og fjerne dem hvis vi er misfornøyde.

Hvorfor bør du stemme? Fordi demokratiet bygger på at du bryr deg om hvordan samfunnet rundt deg styres. For å være med å bestemme hvem som skal styre må du stemme. Demokratiet har mange svakheter og er ingen perfekt styreform, men bedre enn alle andre som er forsøkt. Demokratiets problem her i Norge er ikke at noen vil avskaffe det, men at folk stiller seg likegyldig til det.

Lekevalget bør avskaffes
Personlig mener jeg at hele ordningen med prøvevalg ved de videregående skolene burde avvikles. Isteden bør Kommunaldepartementet som ansvarlig for valgavviklingen bestemme at den ordningen Eidsvoll og noen få andre kommuner har innført bør bli en del av valgavviklingen over hele landet.

Jeg tror at hvis prøvevalget avskaffes vil to ting skje: Elevene forstår at det å forhåndsstemme i det ordentlige valget er noe annet enn å delta i prøvevalg, og forlanger derfor skikkelig og seriøs informasjon før de skal stemme. Og partiene innser at hvis førstegangsvelgerne ikke skal få forakt og avsmak for politikken, må sirkustaktene i skoledebattene legges bort – til fordel for saklig og skikkelig informasjon.

Det er forståelig at partiene ønsker å påvirke førstegangsvelgere, men synd at det så ofte blir sirkus ut av det. Skal demokratiet overleve må nye generasjoner tro på det. For alternativet er så mye verre. Når flere innser hvor viktig det er å overføre de verdiene som demokratiet bygger på, og at lekevalg (prøvevalg) like gjerne – og enkelt – kan erstattes av et ekte valg så vil ordningen med å forhåndsstemme på de videregående skolene slå gjennom for fullt.

En gammel idé – som har spredt seg
Flere lokallag i Venstre og flere andre partier adopterte Eidsvoll Venstres forslag, og fremmet ideen i sine kommunestyrer og fylkesting. Både i 2013 og 2015. Men ideen kom for mange år siden, og personlig har jeg gjort flere forsøk på å få dette vedtatt på nasjonalt plan.

I januar 2004 foreslo jeg en uttalelse om dette på årsmøtet i Akershus Venstre, og den ble vedtatt. Foran valget i 2005 gjorde jeg fremstøt i mange retninger for å skape blest om ideen med å gi førstegangsvelgere mulighet til å stemme på videregående.

Foran kommunevalget i 2007 sendte jeg en henvendelse til statsråd Åslaug Haga (SP), og hun svarte positivt. Foran stortingsvalget i 2009 var jeg en av fem bloggere som Dagbladet inviterte til å blogge. Jeg skrev om denne ideen på min blogg (Oppviglerbloggen). Også før valget i 2011 omtalte jeg ideen i flere artikler på Liberaleren. Foran valget i 2013 skrev jeg et åpent brev til statsråd Kristin Halvorsen (SV) om dette tiltaket for høyere valgdeltagelse.

Forhåpentligvis vil både Venstre og andre partier i kommuner og fylker over hele landet ta opp dette forslaget hvert valgår. Men det må mer til enn bare å åpne valglokaler. Selve prøvevalget (lekevalget) som mange videregående skoler avholder, bør avvikles. Isteden bør elevene med stemmerett oppfordres til å stemme i det ordentlige valget. Kanskje kan selve måten valgkamp drives på videregående skoler også bli endret, hvis ungdomspartiene vet at det ikke er en hektisk skoledebatt som er det som mest av alt påvirker hvem som får den første stemmen første gangen en velger skal stemme.

Tags:

Mest lest

Arrangementer