Debatt

Gi dem et ekte valg!

I efterkant av terrorangrepet i Oslo og massakren på Utøya har de partipolitiske ungdomsorganisasjonene lagt opp til en annerledes valgkamp på de videregående skolene. Skoledebattene er avlyst, men skolevalget skal gå som vanlig. I og med at mange førstegangsvelgere er elever på videregående skole bør ropet om mer demokrati gi dem noe annet enn et lekevalg: Gi dem et ekte valg!

Det er kanskje respektløst å kalle skolevalgene for «lekevalg». For de partipolitiske ungdomsorganisasjonene er debattene god trening, og arbeidet med å drive valgkamp blant elever på videregående skoler viktig og hardt arbeid. De partipolitisk aktive ungdommene går «partiskolen», og gjør vanlig arbeid «fra bunnen av» i partiorganisasjonen og demokratiskolen – samtidig som de forsøker å vekke interessen blant andre ungdommer for både politikk og demokrati. Sjelden har dette arbeidet vært viktigere enn foran årets kommune- og fylkestingsvalg.

Mange har allerede knyttet seg til Facebook-gruppen som lover å svare på Anders Behring Breiviks angrep på demokratiet med å sørge for rekordstor valgdeltagelse i september. Det er flere måter man kan bidra til stor valgdeltagelse – både på kort og lengre sikt.

Min kollega i Liberalerens redaksjon, Bjørn Magne Solvik har tatt til orde for en «Lex Utøya«, der 16-åringer gis stemmerett ved stortingsvalget i 2013.

Mitt forslag handler om å gi førstegangsvelgerne ved årets valg et ordentlig valg å delta i. Det kan man gjøre ved å opprette valglokaler på de videregående skolene – der elever som har stemmerett i år får anledning til å forhåndsstemme. F.eks fra skolestart og til fredagen før valgdagen.

Det er kommunene og fylkene som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av valget, inkludert hvor og når det kan forhåndsstemmes. Mange av valgstyrene (formannskap og fylkesutvalg) vil vegre seg for å opprette valglokaler på videregående skoler. Det er nemlig lokalpolitikerne som ofte er funksjonærer (altså de som sjekker at du står i listen over stemmeberettigede, og veileder deg i valglokalet). Jeg tror ikke det vil mangle på personer som vil stille opp som funksjonærer ved årets valg. Tvert imot. Skal vi få til en høy valgdeltagelse vil mange komme til å forhåndsstemme, og mange valglokaler må regne med stor pågang.

Å gi førstegangsvelgerne anledning til å stemme ved at det er et valglokale på skolen der man er elev, vil senke terskelen til valglokalet. Flere i denne gruppen vil avgi stemme ved valget enn vanlig når valglokalet tross alt er på stamme sted som man drar til og oppholder seg flere timer hver dag de siste tre ukene før valgdagen.

Valgfunksjonærer lønnes. Kommuner og fylker kan derfor komme til å skylde på dårlig økonomi. Min utfordring går dermed også til regjeringen ved valgansvarlig statsråd, kommunalminister Liv-Signe Navarsete. Sørg for at kommunene får de midlene de trenger til å ha valglokaler på de videregående skole!

Kombinasjonen av en lavmælt, saksorientert valgkamp også blant ungdomspartiene – uten den ofte sirkuspregede skolevalgdebatten – kan gi øket respekt for og oppslutning om demokratiet.

Derfor: Gi førstegangsvelgerne som er elever på vgs. et ekte valg! Opprett valglokaler forhåndsstemming på de videregående skolene!


Jeg har skrevet om samme tema tidligere.

Mest lest

Arrangementer