Debatt

Åpent brev til Kristin Halvorsen om høyere valgdeltagelse

Igår delte kunnskapsminister Kristin Halvorsen, stortingspresident Dag Terje Andersen og flere andre fra regjeringen ut boken «Sånn er det bare» til førstegangsvelgere. Hensikten er å stimulere dem til å gå til stemmeurnene. Men det finnes en lettere måte, skriver jeg i et brev til Kristin Halvorsen.

Kjære kunnskapsminister Kristin Halvorsen!

Det var interessant å se innslaget på Dagsrevyen med deg og andre fra den rødgrønne regjeringen som delte ut boken «Sånn er det bare» i den hensikt å stimulere førstegangsvelgere til å gå til valgurnene. Boken skal visstnok ha tekster fra både bloggere og andre. Selv har jeg og Liberaleren jobbet for høyere valgdeltagelse blant førstegangsvelgere i flere år, og spilt inn et konkret forslag til regjeringen. Responsen har vært laber.

Vi har sikkert gjort den feilen at vi har sendt forslaget til kommunalministeren, som ansvarlig for valgavviklingen. Kanskje ville det vært lurere å sende henvendelsen også til kunnskapsministeren.

Her er forslaget: La førstegangsvelgere som er elever på videregående skoler få avlegge stemme på den skolen de er elever! Dette kan gjøres ved å la det være valglokaler for forhåndsstemming på videregående skoler.

Da har du fått forslaget. La meg fortelle litt om hva jeg har gjort med forslaget tidligere, og hvorfor du bør benytte sjansen akkurat nå.

I en artikkel på Liberaleren 01.september 2005 skrev jeg hva jeg hadde gjort med forslaget i forkant av valget 2005. Blant annet hadde jeg henvendt meg til partienes førstekandidater i Akershus: «30.mars i år sendte jeg en epost med forslaget til førstekandidatene til de 7 partiene som enten har representanter fra Akershus på Stortinget, eller deltar i regjeringen. Rolf Reikvam fra SV og Morten Høglund fra FrP svarte positivt. Umiddelbart.» Og daværende kommunalminister Erna Solberg (H) var positiv. Men det er kommunene som arrangerer valget. Derfor er det de lokale valgstyrene som må gjøre de konkrete vedtakene.

Derfor: «10.juni sendte jeg som siste forsøk et brev om forslaget til samtlige ordførere i Akershus. Det er de lokale valgstyrene som avgjør hvor det skal være valglokaler, og når de skal være åpne. Flere ordførere var positive; I Follo var det Christian Holm (SV) på Nesodden, og Johan Alnes (Ap) i Ås. På Romerike Åge Tovan (Ap) i Lørenskog, Harald Espelund (FrP) i Ullensaker, og Jorunn Larsen Glosli (SV) i Hurdal. De negative ordførerne var Morten Strand i Asker (H) og Arild Sandahl i Eidsvoll (Ap).»

Nye forsøk
I 2009 skrev jeg denne artikkelen om hva jeg hadde gjort i forkant av 2007-valget: «Også i 2007 forsøkte jeg å gjøre en innsats, men selv om kommunalminister Åslaug Haga gav et positivt svar på brevet. Foran 2007-valget ba jeg Unge Venstre komme med en oppfordring til Venstres medlemmer av lokale valgstyrer, og medieoppslag fortalte at dette ble fulgt opp noen steder. Også andre partiers ungdomsorganisasjoner tok tak i oppfordringen.»

I juni 2011 skrev jeg mer om forslaget. Efter massakren på Utøya skrev jeg 31.juli på nytt om forslaget, i sammenheng med spørsmålet om ungdoms deltagelse i politikken.

Ny offensiv foran valget i 2013!
Jeg skrev en kommentar i 2012 om uenigheten blant ungdomspartiene om det burde være valgtorg eller om man burde gå tilbake til de gamle skoledebattene. Og det var da jeg fant ut at jeg måtte gjøre det annerledes enn tidligere.

Jeg sendte en twittermelding til ungdomspartiene om forslaget, og flere svarte at dette var et initiativ de ville følge opp.

Derfor fikk jeg mitt lokallag Eidsvoll Venstre til å ta ta opp forslaget i en interpellasjon i Eidsvoll kommunestyre 12.oktober ifjor. Ordføreren var positiv. Forslaget ble lagt ut på lokallagets nettside, med oppfordring til andre lokallag om å ta samme forslag. Flere har gjort det, bl.a i Nes, Asker, Kristiansand og Haugesund, samt i Akershus fylkesting og Vest-Agder fylkesting. Oppdatert: Også Buskerud Venstre fremmer forslag i interpellasjon imorgen 06.02. Du kan lese Liberalerens intervju med Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre her, om begrunnelsen for forslaget. Rune Nikolaisen tok opp interpellasjon om forslaget i Sigdal kommunestyre.

Som du ser behandles forslaget i valgstyrene i ulike kommuner. Men jeg tror det kunne være en idè om du snakket med kommunalministeren og at dere tok et felles fremstøt for å få etablert valglokaler for forhåndsstemming på videregående skoler, for førstegangsvelgere som er elever. Da ville forhåpentligvis tiltaket bli gjennomført i alle kommuner, uten at det ble satt opp mot andre tiltak i forbindelse med valgavviklingen. Det er fortsatt tid for kommunene til å forberede gjennomføringen, hvis regjeringen tar initiativ.

Tar du utfordringen?

Mvh Per Aage Pleym Christensen,
redaktør Liberaleren

(Ovenstående brev er sendt regjeringen via Kunnskapsdepartementets nettside).

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer