Debatt

Norge bør ta imot 230.000 asylsøkere fra Hong Kong

På onsdag ble minst 300 mennesker arrestert i Hong Kong som følge av den nye nasjonale sikkerhetsloven. Sikkerhetsloven skal hindre mennesker i Hong Kong fra å gjøre opprør mot det kommunistisk styrte Kina, og forbyr spesifikt løsrivelsesbevegelser, omstyrtning, terrorisme og samarbeid med fremmede makter, skriver Reuters. Dette er den mest radikale endringen i den delvis selvstyrte regionen siden Storbritannia overførte området til Kina i 1997, og et klart brudd på avtalen mellom Kina og Storbritannia om den tidligere britiske koloniens fremtidige selvstyre.

Storbritannias statsminister, Boris Johnson, har tidligere sagt at det konservative partiet vil gjøre radikale endringer i det britiske visum-systemet dersom den nye sikkerhetsloven ble vedtatt, slik at 2,85 millioner hongkongere kan emigrere til Storbritannia og opparbeide seg fullverdig statsborgerskap. Med en britisk befolking på 66,7 millioner mennesker vil den foreslåtte innvandringen fra Hong Kong resultere i en befolkningsvekst på 4,27%.

Hong Kong-orkidéen er landets nasjonalblomst og er hyppig blitt brukt som landets frihetssymbol. Foto: MrPrevedmedved fra PixaBay.

Som tidligere nevnt i Liberaleren, så har Norge en befolkningstetthet på 13 mennesker per kvadratkilometer, mens det i Danmark bor 10 ganger så mange mennesker i gjennomsnitt på samme areal. Det finnes ikke egentlig noe fasitsvar på hvor mange innvandrere Norge bør ta imot under en flyktningskrise, men hvis vi tar utgangspunkt i Storbritannias foreslåtte tall om befolkningsvekst, så burde Norge kunne ta imot minst 230.000 Hongkongere. I et historisk perspektiv vil dette være ambisiøst for norsk asylpolitikk, men helt gjennomførbart ettersom selve integreringsprosessen neppe vil være spesielt ressurskrevende.

Integreringen av 230.000 hongkongere vil ha mange oppsider, og må forstås som noe mer enn et rent solidarisk initiativ. Som en tidligere britisk kapitalistisk koloni har Hong Kong en historie preget av ambisiøse økonomiske prosjekter, sterk arbeidskultur og et vestlig liberalt verdigrunnlag. Dette er mennesker som kan være med på å styrke det liberale demokratiet, det kulturelle mangfoldet og bidra til sårt trengt økonomisk vekst i hele landet gjennom det grønne skiftet.

Admiralty-området i Hong Kong med Lippo Centre i bakgrunnen til høyre. Foto: Sebastian Damgaard

Nå må regjeringen vise handlekraft og være tydelige på at Norge tør å satse når mulighetene for betydlige fremskritt byr seg. La oss slå ring om de liberale, søkende verdiene og være foregangslandet som skaper potensiale og gir det en mulighet til å blomstre.

Velkommen, hongkongere!

Mest lest

Arrangementer