Nyheter

Bedre resultater for IB-elevene – får fremdeles sterk kritikk

Etter massiv kritikk den siste måneden, endret brått IB Organization (IBO) karakterberegningen denne uken. Det gjorde at mange IB-elever fikk bedret sine resultater for våren 2020. Allikevel får de fremdeles sterk kritikk.

Vi bringer her et kort intervju med Christine Meklenborg Nilsen. Hun skrev nylig en artikkel om saken i Khrono, som også ble publisert her på Liberaleren.

Det vakte enorme reaksjoner da årets IB-karakterer ble gjort kjent 6. juli i år. Mens mange land valgte å la elevene få bruke sine standpunktkarakterer når de skulle søke opptak til høyere utdanning, valgte IBO å bruke en algoritme for å beregne hva de mente ville være sannsynlig resultat for elevene dersom eksamen var blitt holdt. Algoritmen som er brukt, bryter med GDPR, og Datatilsynet varslet tidligere i måneden at de krever karaktersettingen omgjort.

Fremdeles en statistisk metodikk

Endringen kom allerede mandag, da IBO uten forvarsel gjorde om på vitnemålene de har skrevet ut. For mange elever var dette en endring til det bedre, men det er fremdeles mange som ikke fikk noen effekt av endringen. I de tilfellene hvor IA er lavere en PG, har IB valgt å bruke IA – og ser helt bort fra at faglærer mener at eleven har sterkere kunnskaper.

Standpunktkarakterer

– Det er svært problematisk at IA i praksis blir helt avgjørende i den sluttkarakteren eleven får, da dette ikke sier noe om det overordnede nivået til elevene. Dette er mer for stikkprøver å regne, sier Nilsen, og legger til:
– IA skal normalt telle mellom 20 og 30 prosent på sluttkarakter. Nå blir det i realiteten tellende 100%. Her er spillereglene blitt endret underveis og elevene har ikke fått noen mulighet til å ta hensyn til dette da de leverte sin IA.

Nilsen mener at det eneste man kan bruke er PG, som tilsvarer norske standpunktkarakterer.

– Det eneste som sier noe om elevenes faglige nivå, er PG, som er satt av faglærer basert på elevens arbeid gjennom to år på IB-linja. Det er det nærmeste vi kommer standpunktkarakterer. Dessuten må man være klar over at IA er blitt tatt med i vurderingen for å sette PG, så dermed slår IA dobbelt ut.

Sendrektig departement

Selv om IBO nå har oppjustert karakterene for mange av elevene, kan endringen komme i seneste laget. Denne uken starter studiene på landets universiteter og høyskoler. Mange av elevene har klaget på opptaket etter at Kunnskapsdepartementet åpnet for dette. Men klagene skal ikke behandles før i midten av september.

– Departementet har hatt mange muligheter til å løse denne situasjonen, sier Nilsen.
– De kunne ha instruert Samordna Opptak om å ta utgangspunkt i PG ved det ordinære opptaket. Da det ikke skjedde, kunne de ha instruert enkeltinstitusjonene om å bruke PG og ta opp IB-elevene da klagefristen gikk ut i begynnelsen av august. I stedet må elevene vente på det første ordinære møtet i klagenemnda i midten av september. Dette er å leke med livene til unge mennesker. Ved å bruke PG, vil man likebehandle norske elever. Det burde være helt selvsagt.

Mest lest

Arrangementer