Nyheter

Innvandring stadig mer populært

Hvert år utgir SSB en stor rapport om holdningene til innvandring og innvandrere. Årets rapport viser at vi blir stadig mer positive til innvandrere. I januar skrev jeg en lengre artikkel om fjorårets rapport.

Den positive trenden fra de siste årene har fortsatt. Stadig flere mener at innvandrere bidrar nyttig i arbeidslivet og at de beriker landet kulturelt. Færre mener at innvandrere misbruker sosiale velferdsordninger og oppfattes som en kilde til utrygghet. De fleste har positive opplevelser med innvandrere og svært få har bare negative personlige erfaringer med innvandrere. Omtrent 80% har bare positive erfaringer.

Nedenfor ser du seks av figurene fra rapporten.

Hvem er positive og negative til innvandrere?

De er interessant å se hvordan ulike grupper ser på innvandrere. Kvinner er mer positive enn menn. Unge er mer positive enn eldre. Mennesker med høy utdanning er mer positive enn lavt utdannede. Folk i byene er mer positive enn folk på bygda.

Ut fra dette burde innvandringsliberale liberalister være unge kvinner med høy utdannelse som bor i byene. Det er nesten det motsatte som er tilfellet. Hva skyldes dette? Tabellen nedenfor gir et mulig svar på dette.

Høyresiden og spesielt Fremskrittspartiet er negative til flyktninger og asylsøkere (én type innvandring). Samtidig er venstresiden mer positive. Selv et parti som Venstre, med liberal profil på området, blir slått av alle partiene på venstresiden. Siden mange liberalister kommer fra høyresiden, så har liberalister «arvet» kjennetegnene fra dem som ikke er innvandringsliberale.

Det er imidlertid liten tvil om at en innvandringsvennlig politikk kan gi sympati hos mennesker på venstresiden, inkludert unge kvinner med høy utdannelse bosatt i byene. Det er en vinnersak hvis man vil danne en liberalistisk kultur som appellerer til nye grupperinger.

Det er selvsagt ikke derfor vi bør være innvandringsvennlige. Vi bør være det fordi det er riktig.

Mest lest

Arrangementer