Nyheter

Minipartibarometer april 2021

(PS! Du finner alltid de siste minipartibarometrene her)

Det er klart for nytt partibarometer for partiene utenfor Stortinget. Du kan lese de foregående minipartibarometrene nedenfor, som også beskriver tankene bak vår enkle metodikk for å analysere nivåer og trender med utgangspunkt i de svært usikre tallene fra enkeltmålinger med relativt få respondenter.

Justering av tallene fra mars

Siden forrige måned har vi justert nivåene for mars basert på Sentio/Nettavisens mars-måling. Denne målingen gav følgende nivåer for mars:

 • Demokratene 0,6
 • Partiet De Kristne 0,4
 • Sentrum 0,4
 • Pensjonistpartiet 0,4
 • Industri- og Næringspartiet 0,4
 • Liberalistene 0,2
 • Kystpartiet 0,2
 • Selvstendighetspartiet 0,2**

** Selvstendighetspartiet har vedtatt å oppløse seg selv og slutte seg til Demokratene. Vi inkluderer derfor respondentsvar i favør av Selvstendighetspartiet i oppslutningen for Demokratene, som i våre beregninger basert på denne målingen dermed vil inngå med 0,8 pst.

Justeringene for mars gjør at både Demokratene (snittoppslutning 0,5 pst) og Partiet De Kristne (0,4 pst) passerer Liberalistene (0,35 pst), som tronet alene øverst da kun Respons Analyses tall lå til grunn forrige måned. Pensjonistpartiet tangerer Liberalistenes oppslutning i de justerte tallene.

Kort om Stortingspartiene i april

Vi har denne gangen både tall fra Respons Analyse og Sentio/Nettavisen i grunnlaget for måneden.

Månedlige nivåer for stortingspartiene (klikk på grafen for større versjon)

Arbeiderpartiet er i ferd med å ta igjen Høyre som største parti, og Senterpartiet nærmer seg nivået på rundt 15 pst som de har ligget på de siste par årene. Frp er fortsatt på vikende front, og ser lite til noen Listhaug-effekt. Ellers er det lite å bemerke for de øvrige partiene.

Ny konge blant småpartiene

Det er liten tvil om at Demokratene har etablert seg som kongen på haugen blant de minste partiene i løpet av de siste månedene. Det gjenstår å se om det holder helt til valget i september, men dette er en god inngang på valgkampen.

Her er nivåene på tvers av våre to underliggende målinger:

 • Demokratene: 1,00
 • Partiet De Kristne: 0,30
 • Sentrum: 0,25
 • Helsepartiet: 0,20
 • Norges Kommunistiske Parti: 0,20 (!)
 • Liberalistene: 0,15
 • Industri- og Næringspartiet: 0,10
 • Generasjonspartiet: 0,10

Norges kommunistiske Parti seiler i sjelden medvind, og er ikke lenger minst av de minste. Det var lett å le av dem da de brøt med Arbeiderpartiet i forbindelse med sistnevntes utmelding av Komintern i 1923, men etter noen tunge år ser strategien omsider ut til å bære frukter.

Her følger månedlige nivåer (råresultater) på tvers av de to underliggende målingene vi legger til grunn.

Trendlinjer med rene månedlige nivåer blir rotete for de minste partiene, som stadig pendler mellom null og det tre- til firedoble av respektiv normaloppslutning. Vi bruker derfor et glidende tolbvmånederssnitt som primær graf nedenfor.

Vi ser at de månedlige nivåene blir mest rotete for småpartiene, der man i den tilsvarende grafen for stortingspartiene kan lese ut nyttige trender. Vi bruker derfor vårt glidende tolvmånederssnitt som primærfremstilling for de minste. Grafen over har likevel et par formål for de minste også. Den viser råtallene fra måned til måned i den integrerte tabellen nederst i bildet. I tillegg bidrar den til å illustrere hvorfor glidende tolvmånederssnitt er mer pålitelig for å lese ut meningsfulle trender på en pedagogisk måte. Det blir enklere å se hvordan ekstreme månedelige utslag i grafen over blir dempet, utjevnet og oversatt til tydelige (eller manglende) trender i grafen under.

I tolvmånederssnittet er Demokratene i ferd med å passere Partiet De Kristne som størst blant de minste, til tross for bare et par måneder med sterke resultater på meningsmålinger. Legg merke til hvordan snittgrafen roer ned inntrykket, men likevel tydelig viser den gode trenden Demokratene er inne i.

Både Sentrum og industri- og Næringspartiet trender oppover mot 0,2-nivået. Det er relativt stabilt for Partiet De Kristne, Pensjonistpartiet og Liberalistene, som lenge har ligget rundt og rett over 0,3-nivået.

Til sist tar vi med aggregatet. Det er nok mest interessant for de aller minste der det ikke er reelle trender å snakke om selv i tolvmånederssnittet.

Mest lest

Arrangementer